Ordfører (PP) og administrasjon sjikanerer handikappet kommunearbeider

Handikappede Jacinto Berenguer har i en årrekke vært ansatt ved rådhuset i La Nucia. Han forteller til avisen "Informacion" at han daglig blir sjikanert og forfulgt av ordfører Bernabé Cano og hans støttespillere, ene og alene fordi han ikke deler deres politiske synspunkter.

Handikappede Jacinto Berenguer har i en årrekke vært ansatt ved rådhuset i La Nucia. Han forteller til avisen "Informacion" at han daglig blir sjikanert og forfulgt av ordfører Bernabé Cano og hans støttespillere, ene og alene fordi han ikke deler deres politiske synspunkter.

Berenguer, som nylig trådde inn i pensjonistenes rekker, hadde fått beskjed om at han kunne fortsette å jobbe med å selge inngangsbilletter til det offentlige svømmebassenget etter at han ble pensjonert hvis han ville. Etter en måned ble imidlertid plassen hans fjernet.

Jacinto Berenguer klaget til ordføreren som svarte at dersom han skulle begynne å lage problemer, så skulle ordføreren sørge for at Jacinto ble satt til å feie gatene i La Nucia.

Kort tid etter ble handikapparkeringen, som han til daglig benyttet, i nærheten av hans hjem fjernet, med det resultat at Berenguer, på grunn av at han er bevegelseshemmet, for tiden må la bilen stå ubrukt i garasjen.

Relaterte saker