Oppgradering på Foya Blanca

I denne fasen er det satt av 400 751,88 euro for byggearbeidene som om kort tid vil starte på Foya Blanca i Alfaz del Pi.

Oppdragene vil bli tildelt neste uke, og etter at kontrakten er signert, vil arbeidet begynne umiddelbart, i følge rådmann for byplanlegging, Toni Such. «Arbeidet vil bli utført i forskjellige faser på grunn av kompleksiteten. Den første fasen omfatter Calle Sauce, hovedfartsåren, og en del av Calle Violeta.

Det eksisterende kloakk- og drikkevannsnettet går i stor grad gjennom private eiendommer, og skal i størst mulig grad legges om slik at det går langs offentlige veier. Prosjektet omfatter asfaltering også av hele veistrekningen.

Arbeidene vil bli utført i faser, og denne første fasen består av renovering av kloakk- og vannledningsnettet og asfaltering av enkelte gater i urbanisasjonen. På grunn av infrastrukturenes alder og plassering utenfor offentlig vei, omfatter arbeidene ikke hele urbanisasjonen.

Relaterte saker