Omreguleringen i Sierra Helada stoppes

Publisert

Vernede naturområder i Sierra Helada vil ikke kunne omreguleres slik PSOEs kommuneledelse i Alfaz del Pi har vedtatt. I følge lokalavisen La Marina Plaza er forslaget kjent ugyldig av regionale myndigheter fordi det strider med en avtale om bevaring av naturreservatet fra 2005. Opposisjonspartiet Partido Popular som hele tiden har vært imot omreguleringen kaller avgjørelsen et «hardt slag» for kommuneledelsen. Partiet mener PSOE har forsøkt å tilgodese private eiere med nye muligheter til å bygge ut.

Ordfører Vicente Arques og PSOEs kommuneledelse i Alfaz del Pi har foreslått å omregulere et fredet areal på rundt tolv dekar som ligger innenfor naturparken Sierra Helada. I følge opposisjonspartiet PP har kommuneledelsen ønsket å tilgodese utvalgte grunneiere ved å gjøre om tomtene til utbyggbart areal. Kommuneledelsen har tidligere forsvart den nye reguleringen med at man bare har ønsket å tilpasse planen etter «allerede eksisterende realiteter».

Allerede i februar i år mente PP i Alfaz at kommuneledelsens nye reguleringsplanen for utbygging (PGOU) kunne være lovstridig. Partiet skal nå ha fått støtte av regionale miljømyndigheter (Dirección Territorial Medio Ambiente de Generalitat Valenciana) som angivelig avviser planen fordi den strider med reglene for bevaring av Sierra Helada som ble vedtatt i 2005, den såkalte Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Serra Gelada. Sistnevnte plan kan angivelig ikke overstyres av kommunene, noe som betyr at PSOE nå må endre sitt forsalg.

Parque natural de la Sierra Helada fikk status som verneverdig naturpark i regionen Comunidad Valenciana i 2005. Foruten fjellområdene mellom Albir og Benidorm består parken av havområdene utenfor Altea, Alfaz del Pi (Albir) og Benidorm kommune. Parken regnes for å ha et enestående plante- og dyreliv og skal være det nest viktigste fuglereservatet i Valencia-regionen etter øyene Columbretes nord for Costa Blanca.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter