Nytt renseanlegg for vann i Altea

Publisert

Byggingen av det nye renseanlegget for vann i Altea skal i følge kommunen starte i løpet av 2019. Anlegget utgjør første del av et større prosjekt der hele byen på lengre sikt skal inkluderes i kommunens vannforsyningsnett, inkludert Altea Hills og resten av urbanisasjonene i Sierra de Altea.

Å få vedtatt byggingen av et renseanlegg i Altea har vært på trappene i lengre tid. Under byrådets årlige julemøte den 16. desember, ble det imidlertid for første gang slått fast at prosjektet blir noe av. Kommunen skal ha fått godkjennelse fra regionale myndigheter i Valencia. Selskapet som driver vannforsyningen i kommunen, UTE Aigües d’Altea, skal stå for utbyggingen. Investeringen er på 1.080.000 euro.

Den nye renseanlegget vil bli bygget ved vanndepotet i Montahud. Utbyggingen er i følge kommunen første del av et større prosjekt der nye rør skal legges fra renseanlegget, ned forbi kirkegården og videre bort til depotet ved Altea la Vella. Deretter skal vannet ledes videre opp til urbanisasjonene i Sierra de Altea.

Tidsrammen på hele prosjektet er foreløpig ikke fastsatt. Kommunen skal imidlertid allerede ha nedsatt en egen komité av teknisk personell til å utrede situasjonen i urbanisasjonene. Formålet med denne komiteen er å komme frem til en «endelig løsning på vannproblemet» for hele Sierra de Altea. Det innebærer at kommunen vil overta ansvaret for vanntilførselen i disse områdene, inkludert El Áramo, Mascarat og Altea Hills.

 

Problemet i Sierra de Altea

Urbanisasjonene i fjellene ligger i dag utenfor kommunens forsyningsnett og har i årevis slitt med tilgang på vann og kvaliteten på vannet som kommer. Beboerne har lenge krevd at kommunen skal ta problemet på alvor og investere i ny infrastruktur.

I dag er det selskapet Apobersa som er distributør av vann i området. I motsetning til det kommunale nettverket er vannforsyningen i sin helhet basert på brønner. Grunnet problemer med tørke har vannet som pumpes opp fra grunnvannet hatt for stor konsentrasjon av mineraler til at det har egnet seg som drikkevann og urbanisasjonen har måtte tåle perioder uten vann.

Problemet går helt tilbake til de første urbanisasjonene ble bygget i Altea-fjellene for mer enn 40 år siden. Altea kommune har tidligere uttalt at noe av problemet har vært at selskapet Apobersa ikke har villet gi slipp på rettighetene.

 

Flere kommuner får nye anlegg

Altea er ikke alene om problemene med vannkvaliteten nord på Costa Blanca. Flere kommuner i distriktet Marian Baja har de siste årene vært tvunget til å innføre forbud mot å drikke vannet i springen i perioder, inkludert Alfaz del Pi og La Nucía. Årsaken har vært at vannet er blitt forurenset etter kraftig nedbør, noe som skyldes utdatert infrastruktur og mangel på gode renseanlegg.

Et forslag om å gå sammen om ett stort renseanlegg for de tre kommunene skal ha ligget på bordet, men ikke ført frem. Deretter har man gått videre med separate prosjekter. La Nucía kommune har allerede ferdigstilt sitt renseanlegg. Vannprøver som ble gjennomført i 2018 viste at anlegget tok av for hele 90 prosent av all forurensning.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter