Ny løsning på Alteas-trafikkproblemer på vei

Publisert

Spanias departement for infrastruktur (Fomento) har på nytt lagt frem et plan for å lage en ny ringvei rundt Altea. Byen er godt kjent for sitt problematiske trafikk-bilde med riksvei N-332 som går rett gjennom sentrum, via flere lyskryss.

Rådhuset i Altea har nå satt ned en komite bestående av representanter for alle partier i bystyret i tillegg til «tekniske eksperter». De vil nå gå gjennom statens forslag.

Det opprinnelige forslaget fra departementet var å flytte N-332- til å gå parallelt med motorveien A7, med flere småveier som koblet riksveien til byens veinett. Forslaget ble stoppet av rådhuset i Altea da det ville ført til at enkelte av byens innbyggere ville ha mistet sine grønnsaks-parseller langs motorveien.

Blant mange av Alteas innbyggere er de som mener at konstant kø gjennom sentrum er godt for handels-standen. Det gir de forbipasserende tid til å se alle butikkene langs N-332 i Altea.

Departement for infrastrukturs opprinnelige løsning på trafikk-problemene ble stoppet av rådhusets søksmål mot staten. Rådhuset ville trolig ha tapt saken men finanskrisen fjernet det økonomiske grunnlaget for store investeringen i regi av det offentlige og med det ble prosjektet skrinlagt.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter