Ny leder i “klubben” Bjørg Svedbergh

Publisert

På generalforsamlingen den 16. mars ble Bjørg Svedbergh valgt til ny leder for Den Norske Klubben Costa Blanca. De seks første ukene har vært preget av hektisk aktivitet. Hver eneste dag har hun vært innom klubbkontoret. 

På generalforsamlingen den 16. mars ble Bjørg Svedbergh valgt til ny leder for Den Norske Klubben Costa Blanca. De seks første ukene har vært preget av hektisk aktivitet. Hver eneste dag har hun vært innom klubbkontoret. 

Siden begynnelsen av 90-tallet har Bjørg Svedbergh feriert på Costa Blanca. I 2001 kjøpte hun og mannen Hans hus i gamlebyen i Altea, og i 2006 flyttet de nedover på permanent basis. Det har hun aldri angret på.

– Vi trives godt her nede. Vi har barn og barnebarn igjen hjemme i Norge, så noe savn blir det naturlig nok. Men det løser vi med at vi reiser en del til Norge på besøk, også kommer familien ned hit til oss på besøk, sier Bjørg, som har vært medlem av klubben siden år 2000.

Kvinnedominans
Det er ikke første gang Den Norske Klubben Costa Blanca har en kvinnelig leder, men det er første gang styret har så stor kvinnedominans som nå. Av de ni styremedlemmene er det kun to menn, de er varamenn. 

– Det må innrømmes at jeg ikke har mye formannserfaring. Jeg har vært leder av skolepatruljen og hatt andre ”smålederstillinger”, men aldri noe ordentlig formannsverv. Det betyr igjen at jeg er svært lite medievant, smiler Bjørg.

Det var helt tilfeldig at hun ble valgt til leder. Under generalforsamlingen var det ingen som ville ta vervet, og plutselig var det noen som pekte på Bjørg og sa ”dette er noe for deg”.

– Jeg prøvde å si nei, men det var ikke så lett. Asbjørn Jensen, som var formann i valgkomiteen, ringte på kvelden og sa at jeg ikke kunne si nei. Da tenkte jeg som så at jeg har hatt veldig mye glede av denne klubben, så hvorfor ikke gjøre en innsats?

Hektisk
For Bjørg Svedbergh har de første seks ukene som klubbleder vært synonymt med mye jobbing. Hver eneste dag har hun vært innom kontoret.

– Det har vært ganske hektisk så langt. Det er forferdelig mye å sette seg inn i, en masse utvalg og en masse aktivitetsgrupper, som jeg må bli kjent med og lære å forholde meg til. Ikke minst er saken med lokalene krevende. Skal vi bli her, eller skal vi flytte til nye lokaler? Den endelige avgjørelsen skal tas i på en ekstraordinær generalforsamling i oktober.

Den Norske Klubben Costa Blanca, som til neste år skal feire 40-års jubileum, har per i dag 900 medlemmer. Derfor kan lokalene på 260 kvadratmeter noen ganger bli i minste laget.

– I forbindelse med jubileet holder vi på å grave frem gammel historie om klubben. Det mangler imidlertid en del, vi har eksempelvis ennå ikke klart å spore oss frem til eksakt oppstartsdato. Så hvis det er noen der ute som sitter på informasjon, vil jeg gjerne få oppfordre dere til å ta kontakt med oss.

Modernisering 
Klubben er for tiden inne i en slags reformeringsprosess. Og den nyvalgte lederen regner med å måtte jobbe i hele sommer.

– Noe av det vi jobber mest med for tiden er å få medlemsregisteret inn på data med e-postadresser, det er tungvint når man må sende brev til så mange medlemmer som vi har. Jeg kaller det en modernisering av systemet. Noe som vil gjøre det enklere for oss, slik at vi kan konsentrere oss om de tingene som er mer spennende.

– Ellers holder vi på og utvikler en hjemmeside, det er det to frivillige klubbmedlemmer som tar seg av. Selv om det er svært mange som leser ”Que Pasa”, tror jeg det er en del som ikke vet hva som foregår. Da er det kjekt å ha en nettside hvor alt er oppdatert. Målet er å bli enda flinkere til å vise hva vi har og tilby. 
En annen ting som står på timeplanen til Bjørg er å forsøke å utvide åpningstidene, som per dag er fra 10 til 14. 

  
– Vi har også en del yngre medlemmer som arbeider på dagtid. De få sjelden eller aldri besøkt klubben. Mange har spurt om vi ikke kan gjøre noe med åpningstidene. Det vurderer vi nå, vi ser på mulighetene for å ha lenger oppe i hvert fall et par dager i uka.

Profilere Norge
Blant de 900 medlemmene til klubben finnes det en håndfull som ikke er norske. Men så må man heller ikke ha norsk pass for å være medlem. I klubbreglementet heter det seg at klubben er for nordmenn og Norgesvenner.

– En spansk nabo borte i veien her, mener at vi bør forsøke å åpne oss mer mot Spania. Forsøke å vise oss mer frem, på en måte slik at vi profilerer Norge mot Spania.

 – Det å åpne seg mer og bli bedre integrert er jo helt klart en drøm. Her på klubben kan vi for eksempel promotere norsk mat og norsk kultur. Rett og slett drive litt ”Norgesreklame”. Dette er ting vi tenker på fremover, som også godt kan tenke seg å samarbeide tettere med de norske institusjonene i området, som for eksempel skolene.

– Vi samarbeider allerede med kirkesenteret i Albir. Det fungerer veldig bra. De har to til tre andakter her i løpet av året, også er vi med på kulturkveldene nede hos dem.

Mange aktiviteter
Det er ikke bare klubbleder Bjørg Svedbergh som har mye å gjøre ved Den Norske Klubben Costa Blanca. Aktivitetsnivået er generelt høyt blant store deler av medlemsmassen, som har en rekke forskjellige tilbud å velge mellom.

Som for eksempel koret Cantamos, Costatrimmen, Hørselgruppen, Bridgegruppen, Filosofigruppen, Kunstgruppen, Fotogruppen, Visens Venner, Vino Gastro, Helse og Sosial og Lyrikklubben. Alle har egne ledere og egne samlinger.

– I tillegg har vi spanskkurs tre ganger i uken. Kursleder Rachel fra San Sebastian har dessuten lyst til å starte med undervisning i spansk historie fra høsten av, det vil foregå på spansk. Klubben disponerer også eget bibliotek, som med årene har blitt ganske omfangsrikt. 
– Vi arrangerer også aktiviteter av mer festlig karakter. For en stund siden hadde vi grillparty på plassen her. Det var i samarbeid med Sol y Luna og Servicekontoret. Det var kjempesuksess. Grillprodusenten Weber stilte med både griller, kokker og kjøtt, og kjørte demo samtidig. 

Morsomt
Klubben i Alfas del Pi er, som alle andre lignende organisasjoner, avhengig av frivillig innsats.

– Alle her er frivillige bortsett fra sekretær Anne Elisabeth Nesset som er ansatt på halv stilling. Hun fungerer til gjengjeld som et opplysningskontor. Folk ringer og spør om det aller meste, og Anne Elisabeth svarer alltid etter beste evne. 

– Vi ønsker å være et sted hvor folk kan trives. Samtidig skal det være litt konstruktivt. Det skal være litt kvalitet på ting. Vi har folk med mye kunnskap her, og folk er flinke til å stille opp. Det gjør det morsomt å holde på, sier Bjørg Svedbergh, som ønsker å benytte anledningen til å opplyse om at klubben er åpen tirsdager og fredager mellom 10 og 14 gjennom hele sommeren, og at Vino Gastro kommer til å ha en månedlig aktivitet i samme periode.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter