Ny bydel i Altea med 1220 boliger

Publisert

Prosjektet omfatter bygging av 1 220 boliger, hvorav 168 skal være offentlige boliger, halvparten av dem til sosiale formål.

Tjue år etter at Altea kommunes plenum 27. oktober 2003 godkjente utviklingen av det omreguleringen (PAI) for Bellas Artes-området, og selskapet Promociones y Finanzas, SL fikk status som byggherre, starter arbeidet i november neste år med flytting av jord, markering av tomter, bygging av gater og installasjon av infrastruktur for vann og strøm.

Bellas Artes-delplanen omfatter et areal på rundt 300 000 kvadratmeter i området mellom motorveien A7 og gamlebyen.

I området skal det bygges 1 220 boliger, hvorav 168 skal være kommunale boliger. Halvparten av disse vil være kommunalt eid for sosiale formål. Disse 168 boligene skal bygges på to av de tre kommunale tomtene som er planlagt i PAI, mens den tredje er tiltenkt bygging av et dagsenter for eldre, slik bystyret avslørte i mai i fjor.

Mandag denne uken kunngjorde byråd for byplanlegging, Jose Orozco, at “delplanen for Bellas Artes snart vil være en realitet etter den endelige godkjenningen av utbyggingsprosjektene og den påfølgende publiseringen i BOE (statstidende) 30. mai”. Rådmannen la til at “tidsfristene for utviklingen av handlingsprogrammet begynner nå, og arbeidet skal starte i november med en ferdigstillelsesperiode på 18 måneder”, og hevdet at med utviklingen vil “det urbane området utvides mot nordvest, noe som vil bidra til å dempe tomtemarkedet i en situasjon med økt etterspørsel etter boliger”.

På samme måte sa rådmannen for byplanlegging at “med tanke på den nært forestående byggestarten har rådhuset oppfordret utbyggingsagenten Promociones y Finanzas S.L., på grunn av tiden det har tatt å innhente autorisasjonene for den endelige godkjenningen av prosjektene, til å gi en ny periode for frivillig betaling av utbyggingsavgiftene til eierne som ennå ikke har betalt første avdrag, slik at de ikke må betale en straffegebyr som vil resultere i en tilleggsavgift på kostnadene”. Jose Orozco har uttalt at “det er få eiere som ennå ikke har betalt første avdrag, men nå som byutviklingen er i ferd med å starte, tror jeg at de vil betale det de har krav på”.

Klager til domstolene og PAI’s videreføring

Det er verdt å minne om at den 12. januar i år erklærte forvaltningsdomstol nummer 1 i Alicante det integrerte handlingsprogrammet (PAI) for sektor RS-8 Bellas Artes for ugyldig, og dømte rådhuset til å erklære det ugyldig og trekke tilbake statusen som urbaniseringsagent fra selskapet Promociones y Finanzas, SL etter et søksmål fra flere eiere som var berørt av delplanen. Den 22. mai uttalte byråd for urbanisme, Jose Orozco (i denne valgperioden fortsetter han med samme delegasjon), at delplanen for Bellas Artes “aldri vil bli omgjort, til tross for kjennelsen fra forvaltningsdomstol nummer 1 i Alicante”, og forklarte at tomten “er klassifisert som utbyggbar tomt i den nye PGOU”, og la til at kjennelsen fra forvaltningsdomstol nummer 1 i Alicante “aldri vil bli omgjort, til tross for kjennelsen fra forvaltningsdomstol nummer 1 i Alicante”, og legger til at dommen fra Alicante-domstolen “ikke påvirker kontinuiteten i byutviklingsprosessen i PAI etter at regjeringsgruppen godkjente det endelige utviklingsprosjektet for Bellas Artes-sektoren på regjeringsmøtet 2. mai”. I sine uttalelser for tre måneder siden påpekte rådmannen at det frem til da “hadde foregått en omklassifisering av området, en detaljplanlegging fra 2012 og en omregulering registrert i 2013”, og la til at rådhuset hadde anket dommen fra forvaltningsdomstolen i Alicante til høyesterett i Valencia-regionen “for å forsvare offentlige interesser, av planleggingen av byveksten i byen vår, og interessene til eierne av mer enn 95 prosent av tomtene i delplanen”, og forsikret at “den rettslige veien går i én retning, men gjennomføringen av PAI går i en annen”.

Skaper aktivitet og arbeidsplasser

Til slutt understreket rådmannen at utbyggingen av PAI Bellas Artes “vil generere aktivitet og arbeidsplasser, med tanke på at tomtene som er tilgjengelige i Altea i dag er så godt som oppbrukt”. Orozco minnet om at utbyggingsprosjektet “ble foreløpig godkjent i mai 2020. Da det ble lagt ut til offentlig ettersyn på det tidspunktet, stilte energiforsyningsselskapet Iberdrola som en ny betingelse at tilkoblingspunktet skulle være La Nucía transformatorstasjon”. Dette forsinket den endelige godkjenningen av urbaniseringsprosjektet, og utbyggeren har måttet utarbeide et prosjekt for traséen for kraftledningene i sektoren og behandle de positive rapportene fra andre myndigheter, som departementet, provinsrådet og La Nucía kommune, ettersom traséen går langs den regionale veien CV-760 og krysser motorveien AP7″.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter