Nei til mer fiske-oppdrett

Publisert

I Calpe protesterer man nå mot utvidelsen av oppdretts-anleggene som man finner i sjøen her.

Selskapet som står bak har søkt miljøverndepartementet om å få utvide dagens konsesjon så de kan utvide til opptil 45 flytende fiske-merder. Med det vil anlegget bli seks ganger større enn hva det er nå. Det er søkt om en konsesjon for bruk av et areale på 555.000 kvadratmeter hvor det skal plasseres ut 45 merder med en diameter på 25 meter som går ned til 21.5 meters dyp.

Det ble arrangert en demonstrasjon juni 2021. Man vil igjen ta til gatene 29. mai klokken 12.00. Demonstrasjonen begynner ved fiskehavnen og man vil gå rundt havne-området.

Forurenser bukten

Under parolen “For et levende hav, nei til oppdrett” har man også tidligere protestert mot en slik utvidelse. Dykkere og de som godt kjenner Calpe-bukten og Altea-bukten er godt klar over den skaden disse anleggene fører med seg. Foring av oppdrettsfisk er årsaken til at man ser et brunt lag slim over både alger og steiner i bukten. Det er næringen fra oppdrettsanleggene som stimulerer til vekst av enkelte typer alger. Disse skader andre typer alger og fører til mindre oksygen i enkelte områder. I tillegg får villfisk i seg mange av de medikamentene som er tilsatt foret til oppdrettsfisken.

Fisk fra oppdrettsanlegget er full av fiskelus og de har vært flere tilfeller med rømning.

Rådhuset ønsker ikke utvidelsen

Rådhuset i Calpe støtter protestene. De ønsker ikke denne utvidelsen av anlegget. Deres argument er økonomisk. Man sier lokale ikke vil tjene økonomisk på større drift. Og man advarer om tap av penger innen turist sektoren.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter