NAV anmeldte 10 personer for svindel

Publisert

NAV åpnet i 2005 et eget servicekontor i Alfaz del Pi, flyttet det senere til Alicante og deretter ble kontoret lagt ned på vårparten i fjor. I etterkant av nedleggelsen har det kommet mange kritiske røster til måten kontoret i Spania ble drevet på. NAV avviser all kritikk og evalueringen av resultatene viser blant annet 10 nordmenn ble anmeldt for trygdesvindel og flere titalls personer fikk endrede trygdeytelser.

NAV åpnet i 2005 et eget servicekontor i Alfaz del Pi, flyttet det senere til Alicante og deretter ble kontoret lagt ned på vårparten i fjor. I etterkant av nedleggelsen har det kommet mange kritiske røster til måten kontoret i Spania ble drevet på. NAV avviser all kritikk og evalueringen av resultatene viser blant annet 10 nordmenn ble anmeldt for trygdesvindel og flere titalls personer fikk endrede trygdeytelser.

SpaniaPosten har mottatt et brev fra en person som er bosatt på Costa Blanca. Vedkommende mener at ansatte ved NAV regelrett spionerte på det norske miljøet og at kontoret drev regelrett feilinformasjon ved at de gjorde inntrykk av at de skulle hjelpe folk.

Evalueringen av Spania-kontoret til NAV viser at 10 personer ble anmeldt for trygdesvindel og at 41 personer fikk opphørt eller redusert sine ytelser etter kontrollene.

 Kontoret ble egentlig opprettet for å drive kontroll av personer som mottar eller søker hjelp fra NAV. Man beveget seg i norske miljøer og prøvde å skaffe seg medlemslister fra aktuelle foreninger. Det handler om spionasje og servicen var fraværende, heter det i skrivet vi hafr mottatt.

NAVs seksjonssjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV, Magne Fladby avviser denne fremstillingen og gir SpaniaPosten dette svaret på påstandene som settes frem:

        Nav har ikke drevet feilinformasjon ved etableringen av driften av servicekontoret i Spania. Vi har aldri lagt skjul på at kontrollvirksomheten var en viktig del av kontorets virksomhet. Samtidig mente vi at det var hensiktsmessig å yte service overfor våre brukere når vi skulle være til stede i Spania. I vår brosjyre om Spaniakontoret fremgår det også at kontoret har en todelt funksjo
 

        Hvor mye tid brukte dere på kontroll og hva gikk med av tid til service/informasjon?

        – Vi hadde to funksjonærer ved kontoret. Begge var utlånt fra kontorer i Norge. Som hovedregel var det en person utlånt fra kontrollvirksomheten i Norge, mens den andre personen var utlånt fra NAV Internasjonalt eller et annet forvaltningskontor.

        Hvordan utførte dere kontrollene rent praktisk?

        -Utgangspunktet for de fleste sakene var tips fra personer i Spania eller i Norge. Sakene ble utredet på ordinær måte ved at å kontrollere mot annen informasjon i NAV og andre offentlige instanser i Norge. Vi tok også kontakt med personene det ble tipset om og ba om nødvendig dokumentasjon for å få bekreftet eller avkreftet tipset.

        Er påstandene om at dere besøkte norske miljøer og ba om medlemslister fra norske klubber korrekt?

        Vi reiste rundt og informerte om NAVs regelverk og tjenestetilbud. Vi besøkte for eksempel helseinstitusjoner, norske klubber og Sjømannskirken. Vi arrangerte også kontordager for brukerne andre steder i regionen. Det er helt ukjent for meg at vi har bedt om medlemslister og jeg kan heller ikke skjønne hva vi skulle bruke dem til.

        Så NAV-ansatte lå ikke i buskene og drev en form for spionasje?

        Nei, vi har aldri drevet spionasje og vi har heller ikke beveget oss rundt i norske miljøer for å få opplysninger om trygdesvindel.

 

        Samarbeidet NAV med Generalkonsulatet og fikk dere, for eksempel valglister fra konsulatet

        Svaret på dette er også nei!

        NAV seilte altså ikke under falsk flagg etter deres mening, men kan folk ha misforstått?

        Vi har aldri lagt skjul på at kontoret hadde en todelt funksjon. Vi fikk også mange positive tilbakemeldinger på at kontrollvirksomhet fra de som mottok sine rettmessige ytelser, sier Magne Fladby i NAV.

Magne Fladby påpeker overfor SpaniaPosten at de fleste brukerne i Spania er ærlige, akkurat som i Norge. Problemet er at de få som svindler bidrar til å svekke legitimiteten til de gode norske velferdsordningene.

        Vi har styrket vår kontrollvirksomhet de senere årene, både innenlands og utenlands. Resultatet av kontrollvirksomheten i Spania viste altså ti personer ble politianmeldt og 41 personer fikk opphørt eller reduserte ytelser. Vår tilstedeværelse i Spania hadde også en preventiv virkning.

        Men var Spania-kontoret et vellykket prosjekt?

        Vi mener at det var vellykket, men vi valgte likevel å legge ned virksomheten av flere grunner. På kontrollområdet hadde vi etablert et eget utenlandsteam i Norge og dette teamet arbeider med alle saker som har et utenlandstilsnitt, og de gjennomfører også målrettede kontroller mot risikosaker i utlandet. Teamet opparbeider seg spesialkompetanse på denne type saker og de dekker også eventuelle saker i Spania. Ved å legge ned kontoret fikk vi frigjort budsjettmidler som kan brukes mer fleksibelt i vår kontrollvirksomhet generelt. Servicevirksomheten ble også bedre dekket over nett og telefon enn det har vært tidligere, så vi la ikke ned i Spania for at det isolert sett ikke var en vellykket satsing, påpeker Magne Fladby.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter