Mener ledelsen favoriserer sine egne

Publisert

Lokalavisen Siete Dias mener ordfører Vicente Arques (PSOE) i Alfaz del Pi favoriserer venner og bekjente når kommunale stillinger skal besettes. I følge avisen finnes det flere eksempler på at folk med nære forbindelser til kommuneledelsen er blitt begunstiget med stillinger og oppdrag. Avisen setter også spørsmålstegn ved behovet for enkelte av stillingene som opprettes. Blant annet blir det reagert på at man på tross av en anstrengt kommuneøkonomi nå etablerer en direktørstilling for kommunens arkeologiske museum, en institusjon som i følge avisen ennå ikke eksisterer.

De siste årene er det gjort en rekke arkeologiske funn i Alfaz del Pi. I det såkalte Villa Romana (den romerske landsbyen) i Albir ligger utendørsmuseumet som folk kan besøke. Det finnes imidlertid ennå ikke noe museum i tradisjonell forstand. Likevel har kommuneledelsen bestemt at en direktørstilling skal opprettes.

Siete Dias i Alfaz mener kommuneledelsen og ordfører Vicente Aques (PSOE) i en tid med anstrengt kommuneøkonomi burde prioritert annerledes. Avisen reagerer også på at stillingen som er lyst ut ser ut til å gå til datteren av kommunesekretæren i Alfaz del Pi. I følge avisen er det tette bånd mellom ordføreren og sekretæren, en person avisen mener har gått langt i å forsvare ordføreren og hans angivelig egenrådige måte å styre på og underforstått får “betalt” for sin lojalitet gjennom tjenester som dette. Det at sekretærens kone tidligere er gitt stillingen som embetsdommer i kommunen gjør ikke saken bedre.

 

Også kritikk fra PP

Partido Popular i Alfaz del Pi er også blant de som reagerer på kommunens prioriteringer. Tidligere i år kritiserte partiet kommuneledelsen for vanstyre og sløsing av offentlige midler. Det ble blant annet reagert på at budsjettet for 2013 ble vedtatt først i april, hele fire måneder for sent, og at mer enn 10 prosent av budsjettpengene gikk til lønninger til kommuneledelsen og deres private rådgivere.

Før dette fikk ordfører Vicente Arques (PSOE) også kritikk for å ha ansatt en partifelle som rådgiver, en person mange mente var lite egnet for jobben fordi hun verken jobbet eller bodde i kommunen. Partido Popular betegnet ansettelsen som misbruk av kommunes penger og krevde at avtalen skulle omgjøres. Da forholdet ble kjent i januar i år skrev lokalavisen Siete Días at ordføreren hadde ansatt en av sine egne venner i partiet. Avisen hevdet samtidig at kommuneledelsen hadde mellom 16 og 18 rådgivere, men at antallet var usikkert fordi ordføreren holdt tallet hemmelig.

I tillegg til dette er PSOE, som har styrt kommunen siden 2007, blitt kritisert for å vanskjøtte kommuneøkonomien ved å belage seg på at offentlige utgifter skal finansieres gjennom lån og kreditter. PP har blant annet hevdet at dette var årsaken til at kommuneledelsen ikke klarte å få på plass budsjettet for 2013 i tide. Da kritikken ble fremsatt skal kommunens gjeld ha vært på rundt 24 millioner euro.

Også budsjettet for 2014 har skapt problemer. Tidligere i måneden mente en representant for PP at partiet var blitt ekskludert fra budsjettforhandlingene. PP skal ha kommet med flere forslag til hva det burde brukes penger på, men ikke fått svar på noen av dem. Da budsjettet skulle vedtas, skal partiet ha fått kun 48 timer på seg til å lese gjennom dokumentet og komme med kommentarer, en tidsfrist som visstnok er det absolutte minimumet etter loven. PP hevdet at dette var en bevisst strategi fra ordførerens side for å forhindre at opposisjonen skulle få tid til å vurdere budsjettet.


Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter