Lærer mer om Albirs romerske villa

Publisert

Den romerske villaen l’Albir i L’Alfàs del Pi skal ha hatt et produksjonsområde der det ble laget vin eller olivenolje. De første funnene bekrefter dette som den første hypotesen om bruken av dette området som er under utgraving på stedet, der det også er funnet rester av en barnegrav fra 600-tallet i svært dårlig forfatning.

Det er et prosjekt på gang for å utvide friluftsmuseet Villa Romana i Albir. Prosjeket består av utgraving, restaurering og forbedring av “sektor 5” av området. I dette området var det indikasjoner på at det kan ha ligget en oljekvern for produksjon av olivenolje. Etter de første arbeidene ble torcularium, det vil si et område i villaen der det ble produsert olje eller vin, lokalisert i denne sektoren.

Produksjon av olje og eller vin

Arbeidet som er utført til nå, bekrefter den opprinnelige hypotesen om at man har funnet villaens “produktive område”, ifølge direktøren for Villa Romana-museet, Carolina Frías. “Det ser ut til å bekrefte at vi befinner oss i torcularium, i området der man utvinner vin eller olje. Den opprinnelige tanken var at vi her hadde en oljepresse, en presse for utvinning av olje, en hypotese som ble fremsatt på grunnlag av noen rester som var funnet utenfor kontekst i badene, men restene vi finner får oss til å tro at vi befinner oss i en struktur der det ble produsert vin”.

Foreløpig er dette “en pågående undersøkelse, og hovedhypotesen kan endre seg avhengig av funnene som gjøres under utgravningen”. I tillegg har man funnet mange fragmenter av dolia, keramikkrukker fra antikkens Roma, og opercula, som ble brukt til å forsegle denne typen amforaer. Dette var ikke de eneste funnene, for i likhet med hva som var tilfellet i andre områder av det romerske området under de første utgravningene, ble det også funnet en barnegrav som kan dateres til rundt 600-tallet. Levningene, som er svært dårlig bevart, kan ha tilhørt en gutt eller jente på 4-5 år.

Prøvestikk i 2022

Denne nye utgravningsfasen ble gjennomført etter at det mellom mars og juni 2022 ble utført en rekke sonderinger i den østligste delen av området, kjent som sektor V, der det ble påvist arkeologiske rester av en kalkmørteloverflate som tolkes som bunnen av et torcularium, en hypotese som støttes av plasseringen av en motvekt og området til en oljepresse, samt fragmenter av dolia.

En struktur som ligger øst for gårdsplassen og badene vitner om “industriell aktivitet”. Denne typen industrianlegg viser at jordbruksaktiviteten i Albir var av kommersiell karakter i denne perioden. Ifølge kronologien til funnene som er gjort, kan denne delen av området dateres til 300-tallet.

Villa Romana de l’Albir, som er katalogisert av staten som det første friluftsmuseet i Valencia-regionen, er et arkeologisk område av stor vitenskapelig verdi. Utgravningene ble gjenopptatt i 2008 av bystyret i l’Alfàs del Pi i samarbeid med universitetet i Alicante, 25 år etter at de ble oppdaget. Det er et viktig sted for studier av landlige bosetninger fra 400-tallet og fremover i den nordlige delen av Alicante-provinsen. Badene, som kan besøkes i dette museet, er blant de best bevarte i provinsen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter