La Nucia: Skal investere 12 millioner euro i 2010

Under den tradisjonelle førjulspressekonferansen i La Nucia den 11. desember fortalte ordfører Bernabe Cano (PP), at La Nucia kommune skal investere 12 millioner euro i budsjettåret 2010. Pengene skal fordeles på 27 forskjellige prosjekter.

Blant de viktigste nevnte ordføreren et dagsenter med kapasitet til 60 personer, en økopark i industriområdet l’Alberca og tre nye treningssentre på til sammen 300 kvadratmeter. Samtlige av disse prosjektene skal finansieres med midler fra den nye statlige investeringsplanen Plan E 2.

Under den tradisjonelle førjulspressekonferansen i La Nucia den 11. desember fortalte ordfører Bernabe Cano (PP), at La Nucia kommune skal investere 12 millioner euro i budsjettåret 2010. Pengene skal fordeles på 27 forskjellige prosjekter.

Blant de viktigste nevnte ordføreren et dagsenter med kapasitet til 60 personer, en økopark i industriområdet l’Alberca og tre nye treningssentre på til sammen 300 kvadratmeter. Samtlige av disse prosjektene skal finansieres med midler fra den nye statlige investeringsplanen Plan E 2.

I tillegg kommer en rekke prosjekter som skal finansieres med midler fra kommunen eget finansieringsbudsjett. Deriblant kan nevnes et lekebibliotek ved idrettsanlegget, et hotell for idrettutøvere og utbedring av plassen la plaza de la Seu Universitària.

Relaterte saker