La Nucia-ordfører forfremmes tross tiltale

Publisert

Ordfører Bernabé Cano i La Nucía er av Partido Popular på Costa Blanca forfremmet til syvende visepresident i Alicante-provinsen. Forfremmelsen skjer på tross av at ordføreren er tiltalt for korrupsjon. Utnevnelsen får liten praktisk betydning i det seks visepresidenter står foran Cano på listen. Han får likevel en økning i honoraret på rundt 5.000 euro i året. Cano er mistenkt for korrupsjon knyttet til byggeprosjekter i kommunen.

Bernabé Cano er av PP utnevnt til visepresident i Alicantes provinsadministrasjon (Diputación de Alicante). Hele seks visepresidenter står foran Cano på listen. Det er med andre ord lite sannsynlig at han noensinne vil måtte være stedfortreder for provinspresident César Sánchez Pérez (PP). I følge lokale media får han likevel en økning i honoraret på rundt 5.000 euro i året, noe som betyr at hans totale verv i provinsen belønnes med over 70.000 euro i året. Økningen i honoraret kommer i tillegg til en fullt betalt stilling som ordfører.

Utnevnelsen skaper strid blant partiene i provinsen. Opposisjonspartiet Ciudadanos hadde satt som betingelse for å støtte Partido Popular i Alicante at ingen politikere med tiltaler på seg skulle utnevnes til verv, et krav PP nå trosser.

Bernabé Cano (PP) har vært ordfører i La Nucía de siste 17 årene. La Nucía er i dag blant de mest moderne kommunene på Costa Blanca med godt utviklet infrastruktur og stor satsing på blant annet idrett, kultur og miljø. Samtidig beskyldes ordføreren for å drive et lite demokratisk lokalstyre og for å misbruke kommunens penger til egne formål.

Cano kritiseres for å ha en enerådig og udemokratisk lederstil der han ikke ønsker debatt om saker i kommunen og der han stemmer på vegne av alle partiets kandidater når beslutninger tas. Cano er også beskyldt for å ha brukt skattepenger til egen valgkamp, for seg og partiet. I tillegg er han tiltalt for “nepotisme” i kommuneadministrasjonen, det vil si begunstigelse av slekt og venner ved besettelse av stillinger. Utnevnelsen av Cano til syvende visepresident i Alicante-provinsen skjedde den 29. desember.

Anmeldt for svindel, innrømmer “vennetjenester”

– PP-ordføreren er blant annet anklaget for svindel knyttet til kjøpet av en eiendom i La Nucia. Lokale bønder har rettigheter til vannet på eiendommen og har anmeldt ordføreren I følge El Mundo. Kjøpet er også noe “pussig” da nøkkelen til utbygging av flere prosjekter i La Nucia er tilgangen til vann og den som sitterp å rettighetene til vannet sitter med nøkkelen til omregulering av i utgangspunktet verdiløse tomter. I følge El Mundo har ordføreren innrømmet å ha gitt fordeler til egen familie og venner ved tildelingen av offentlige oppdrag i La Nucia.

Les også:

«Bruker skattepenger til valgkamp»

Udemokratisk styre i La Nucia

Hele kommuneledelsen på tiltalebenken

La Nucía: Kritiserer ordførerens pengebruk

La Nucía: Klager på ordførerens påskemåltid  

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter