La Nucia mottar 1,8 millioner i EU-midler for å modernisere idrettsanleggene.

Bystyret regner med at denne støtten til energieffektivisering vil gjøre det mulig å spare 35 % på regningen for byens store idrettsanlegg fra og med 2024.

Kultur- og idrettsdepartementet har gjennom Consejo Superior de Deportes tildelt La Nucia kommune et tilskudd på 1 825 640,80 euro til modernisering av idrettsanlegg for internasjonale idrettsarrangementer med tanke på energieffektivitet, inkludering og bærekraft.

Kommunen har vært kvalifisert for denne tilskuddslinjen fordi den har vært vertskap for internasjonale idrettsarrangementer de siste tre årene, ellers ville den ikke vært kvalifisert for denne linjen fra «CSD Internationalisation Subsidy».

Totalt er det tildelt 77 tilskudd i hele Spania for til sammen 27,5 millioner euro. Byrådet har anslått at «takket være disse energieffektiviseringstiltakene ved Ciutat Esportiva vil idrettsanlegget spare 35 % på strømregningen fra 2024».

Relaterte saker