Kystveien fra Altea til Albir utbedres

Publisert

Bilveien som forbinder Altea med Albir langs kysten skal utbedres. Veien ble delvis ødelagt av uværet i vinter og skal nå repareres med to nye filer og et bredere gangfelt. For å unngå kaos midt i turistsesongen, lages det først en midlertidig løsning som skal fungere gjennom sommeren. De endelige arbeidene starter så i september.

Kommuneledelsen i Altea forsikrer innbyggere og besøkende om at den midlertidige løsningen på kystveien mellom Altea og Albir ikke vil skape problemer for trafikken og vil få en utforming som likner en permanent løsning. Veien vil få to filer og et fortau som er 160 cm bredt, mot dagens 30 cm.

Altea er en av få kommuner i Comunidad Valenciana som for egen regning har gjort alle reparasjonene etter uværet i januar. Ordfører Jaume Llinares mener det er beklagelig at hverken provinsadministrasjonen i Alicante eller regionale myndigheter i Valencia har bevilget penger til formålet. Kommunen håper likevel at provinsen (Diputación de Alicante) vil ta regningen for arbeidene som skal gjøres på kystveien til Albir i september. 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter