Kommunerevisjonen skal granske Altea-prosjektet

Kommunerevisjonen i Oslo har besluttet å sette i gang en granskning av Oslo kommunes sykehjemsprosjekt på Monte Molar i Altea. Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum sier til TV2 at det er flere sider i saken som ikke er godt nok belyst.

Oslo kommune har nå avblåst hele sykehjemsprosjektet og ønsker å selge tomten. Nå har angivelig byrådet i Oslo bestemt seg for at kommunen i fremtiden skal kjøpe allerede eksisterende sykehjemsplasser istedenfor å bygge egne.

Kommunerevisjonen i Oslo har besluttet å sette i gang en granskning av Oslo kommunes sykehjemsprosjekt på Monte Molar i Altea. Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum sier til TV2 at det er flere sider i saken som ikke er godt nok belyst.

Oslo kommune har nå avblåst hele sykehjemsprosjektet og ønsker å selge tomten. Nå har angivelig byrådet i Oslo bestemt seg for at kommunen i fremtiden skal kjøpe allerede eksisterende sykehjemsplasser istedenfor å bygge egne.

Det antas at Kontrollutvalget i Oslo kommune kommer til å godkjenne Kommunerevisjonens beslutning om å igangsette en egen granskning av det feilslåtte sykehjemsprosjektet.

Relaterte saker