Kirken i Albir er innviet

Den nye kirken i Albir ble innviet av biskop Rafael Palmero fra bispedømmet Alicante-Orihuela på Palmesøndag – Domingo de Ramos – den 28. mars. Under en seremoni som begynte klokken 18.45 på kvelden, velsignet biskopen det nye kirkebygget som ble døpt med navnet ”El Espíritu Santo”.

Den nye kirken i Albir ble innviet av biskop Rafael Palmero fra bispedømmet Alicante-Orihuela på Palmesøndag – Domingo de Ramos – den 28. mars. Under en seremoni som begynte klokken 18.45 på kvelden, velsignet biskopen det nye kirkebygget som ble døpt med navnet ”El Espíritu Santo”.
På grunn av de mange besøkende ble det satt opp en monitor utenfor kirken slik at de som ikke fikk plass inne også hadde muligheten til å få med seg den religiøse seremonien. Den nye kirken er oppført i moderne stil på en tomt i Albir, som rådhuset i Alfaz del Pi har en 99-års leiekontrakt på. Byggingen er finansiert av donasjoner, samt av midler fra bispedømmet Alicante-Orihuela.

Relaterte saker