Internasjonalt historieseminar i La Nucia

Ignacio Jiménez Raneda, rektor ved universitetet i Alicante, innledet torsdag den 20. november, det 7. Internasjonale middelalderhistorieseminaret i La Nucia (Seminario Internacional de Historia Medieval). Årets seminar konsentrerer seg rundt kong Jaime I (1208-1276), kongen som blant annet gjenerobret både Valencia og Balearene fra maurerne.

Ignacio Jiménez Raneda, rektor ved universitetet i Alicante, innledet torsdag den 20. november, det 7. Internasjonale middelalderhistorieseminaret i La Nucia (Seminario Internacional de Historia Medieval). Årets seminar konsentrerer seg rundt kong Jaime I (1208-1276), kongen som blant annet gjenerobret både Valencia og Balearene fra maurerne.

77 deltagere er med på årets seminar. I tillegg til nasjonale og internasjonale spesialister på middelalderhistorie. Hovedvekten av seminaret dreier seg rundt Jaimes betydning i den tidens Europa. Og hans store drøm om å skape et desentralisert kongedømme.

Dette kom særlig til syne etter at Jaime hadde erobret Valencia. Istedenfor å innlemme regionen i sitt eksisterende kongedømme. Valgte han å skape et nytt. Slik hadde det seg at Valencia fikk sitt eget språk, og sine egne politiske institusjoner.
 

Relaterte saker