Hulemalerier skal vises til publikum

Publisert

Arbeidet med å restaurere og klargjøre hulemaleriene i Bernia-fjellene i Altea er godt i gang. Dersom alt går etter planen vil de over to tusen år gamle maleriene være tilgjengelige for publikum allerede i mars 2015. I tillegg til restaureringen vil kommunen lage en permanent utstilling av maleriene i gamlebyen i Altea. De prehistoriske bildene ble oppdaget i 1993 og står i dag på UNESCOs kulturarvliste.

I august i år ble det klart at funnet av de sjeldne hulemaleriene i Sierra de Bernia i Altea ville få regionale og statlige midler til restaurering. I følge avisen Información er første fase av arbeidet nå godt i gang og stedet vil kunne åpnes for publikum allerede i mars neste år. Arbeidet som gjøres skal være første fase i prosjektet og består foruten restaureringen av å utbedre adkomsten til stedet, sette opp gjerder og lage et informasjonpunkt der besøkende kan lese om funnene. Til dette arbeidet skal det være bevilget rundt 35.000 euro fra den spanske stat og regionsadministrasjonen i Comunidad Valenciana.

I neste omgang ønsker Altea kommune å lage en permanent utstilling med en 3D-presentasjon av stedet. Fordi hulemaleriene ligger i et området høyt opp i Bernia-fjellene er tilgjeneligheten ikke like god for alle. Den faste utstillingen som skal være i gamlebyen i Altea vil slik sett være et tilbud til de som ikke har anledning til å ta seg opp dit for å se originalene.

De prehistoriske bildene er datert til mellom hundre og fire hundre år før vår tidsregning og befinner seg ved Ermita del Vicari i fjellformasjonen Sierra de Bernia. I forbindelse med restaureringen skal det også være oppdaget nye tegninger som utvider funnet fra 1993.

Hulemaleriene i Altea inngår i den såkalte Arco Mediterráneo som ble erklært som verdensarv av UNESCO i 1998. Langs Middelhavet i Spania er det gjort funn av slike tegninger en rekke steder. I følge UNESCOs liste er det snakk om totalt 758 fredede områder, fordelt på 16 provinser og 6 forskjellige regioner. I Valencia-regionen alene finnes det over tre hundre, de fleste i Alicante-provinsen.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter