Hotel-buffeten er tilbake igjen i Benidorm

Publisert

En innholdsrik restaurant-buffet har manglet på spanske hoteller. Siden slutten av sommeren 2020 har dette vært forbudt i Spania men nå er buffeten tilbake på flere av Benidorms mange hoteller, da med ekstra hygiene-tiltak.

Åpne buffeter reduserer nå hotellenes kostnader med 40% av forbedrer bransjens image i det Spania går mot en mer normal hverdag, med små skritt.

Hotellbransjen har lenge vært i dialog med det spanske helsedepartementet i Madrid og det er ikke tilfeldig at det er nettopp i Benidorm de første hotellene i landet får tilby sin gjester buffet. Valencia-regionen har Spanias laveste smitte-rate. Snittet for Spania under et er mangedoblet i forhold til provinsene Alicante, Valencia og Castellon.

Regelverket som er utformet i dialog med helsedepartementet krever at gjesten bruker hansker. Bestikket man bruker for å ta maten må byttes ut hver halvtime. Og gjestene får ikke ta direkte på maten i buffeten.

For hotellene betyr buffet 40% reduserte personalkostnader samt mer effektivt bruk av matvarene i storkjøkkenet. Det er mindre svinn i forbindelse med buffet enn a la carte. Annsiktsmasken er påudt i restauranten så lenge man er borte fra sitt eget bord.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter