14.3 C
Alicante
30.4 C
Málaga
21.9 C
Las Palmas de Gran Canaria

Hele kommuneledelsen på tiltalebenken

Ordfører Bernabé Cano García (PP) og resten av kommuneledelsen i La Nucia er tiltalt for å ha misbrukt sin politiske innflytelse til å opprettholde ulovlige ansettelser i kommunen og for å ha motsatt seg instruksjoner fra høyere rettsinstans.

Kommuneledelsen, med ordføreren i spissen, tok i 2008 initiativ til en prosess der det ble ansatt en rekke folk i kommunen. Denne ansettelsesprosessen ble senere kjent ugyldig av høyesterett i Valencia. Likevel har PP-ledelsen vedtatt å opprettholde stillingene.

Ordfører Bernabé Cano García (PP) og resten av kommuneledelsen i La Nucia er tiltalt for å ha misbrukt sin politiske innflytelse til å opprettholde ulovlige ansettelser i kommunen og for å ha motsatt seg instruksjoner fra høyere rettsinstans.

Kommuneledelsen, med ordføreren i spissen, tok i 2008 initiativ til en prosess der det ble ansatt en rekke folk i kommunen. Denne ansettelsesprosessen ble senere kjent ugyldig av høyesterett i Valencia. Likevel har PP-ledelsen vedtatt å opprettholde stillingene.

På bakgrunn av en anmeldelse fra opposisjonen i La Nucia har saken nå havnet hos domstolene i Villajoyosa, der de 13 representantene, ordfører Bernabé Cano inkludert, tiltales for misbruk av stillingen som folkevalgt til kommunen og for å motsette seg en rettskraftig avgjørelse fra høyesterett.

Representantene er kalt inn til avhør i juli. Tiltalebeslutningen er imidlertid ikke endelig og kan ankes til høyere rettsinstans, en mulighet PP mest sannsynlig vil benytte seg av.

Bernabé Cano har vært ordfører i La Nucia siden 2001.

Relaterte saker

- Advertisement -