Havn i Altea «utvider»

Publisert

Den lenge omstridte flyttingen av innfarten til den lille havnen «El Portet» går videre. Rådhuset i Altea oppfordrer befolkningen til å protestere mot dette til tross for at domstolen to ganger har gitt eieren av havnen rett til å gå videre med arbeidet.

Folk fra Altea har, med støtte fra rådhuset, til nå stoppet flyttingen av innfarten til havnen. Dagens åpning inn til havnen ligger åpen mot syd for den dominerende retningen for vind og bølger deler av året, noe som skaper unødig bevegelse for båtene i havnen. Man vil flytte åpningen rundt ti meter så den ligger i le.

Rådhuset i Altea har sammen med lokale fra Altea stoppet gravemaskinen som var i gang med tillatelser fra regionale myndigheter. De har hevdet at en ny åpning av havnen vil skade «naturens monument» i La Olla, et området formet under et vulkansk utbrudd 225 millioner år tilbake, derav navnet La Olla som betyr gryten. Cap Negret, som er navnet på neset her, kan løst oversettes til «svart-neset» som viser til steinenes sort-brente farge.

Eieren av havnen, som ikke er fra Altea, stiller seg spørrende til konsekvensen av å flytte noen kubikkmeter stein rundt ti meter. Lokale krefter har lenge forsøkt å overta havnen El Portet, men eieren har ikke ønsket å selge.

Eieren har siden 2010 hatt tillatelse for å flytte åpningen til havnen. Den er gitt fra fylkesadministrasjonen i Valencia. Da en gravemaskin kom på plass i 2016 for å gjøre arbeidet troppet naboer opp sammen med ordføreren, lokalpolitiet og lokalpressen. Byggearbeidene ble da stoppet.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter