Håper på gangbro over N332 mellom Albir og Alfaz del Pi

Publisert

I Alfaz del Pi håper rådhuset at Valencia-regionen vil gi kommunen EU-midler for å bygge en gangbro over den sterkt trafikkerte og ulykkesbelastede riksvei N332.

Man ønsker å bygge en bro som kan brukes av gående og syklende over det farlige veikrysset man i dag har mellom Albir og Alfaz del Pi. Fotgjengere og syklende må i dag krysse strekningen via en av Spanias merkeligste og farligste tuneller hvor det ikke finnes noen fortau eller sykkelvei. Bilene må kjøre i motsatt kjørebane under N332 og deretter skifte fil uten noe markert kjøremønster noe som fører til regelmessige ulykker.

Rådhuset vil ikke bruke egne midler på prosjektet. De har søkt myndigheten i Valencia-regionen om midler via EUs program for regional utvikling, hvor også Norge bidrar gjennom EØS-avtalen.

Prosjektet er del av en større plan om å forbedre infrastruktur i Albir og bedre koble denne viktige bydelen, hvor byens næringsliv i hovedsak ligger til Alfaz del Pi hvor mesteparten av byens innbyggere tradisjonelt har bodd.

Som del av den større planen ønsker man seg en rundkjøring i Cami de la Mar» og bedre adgang til lokaltogets stoppestasjon i området. Man ønsker også å forlenge dagens sykkelsti fra Alfaz del Pi til Albir.

Byens innbyggere kan neppe forvente å snart se noen rundkjøring  som løser opp dagens trafikkproblemer. Rundkjøringen som ligger rundt en kilometer lenger syd innenfor kommunegrensen til Alfaz del Pi ble vedtatt bygget i 2005 og det tok over ti år før man endelig kunne sette den i bruk i 2015.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter