12 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20.3 C
Las Palmas de Gran Canaria

Ga bort rusbrus i premie og fikk millionlån i kontanter

Christopher Antonius Isaksen var for flere år siden salgssjef i Megafon Telemarketing AS i Skien, et selskap som åpenbart kan kobles både til Syd Norsk Telemarketing SL og SNT Mobilized SL, selv om sistnevnte ikke er registrert som eget selskap. I sin tid som salgssjef fikk de unge ansatte bonus i form av rusbrus!

En av selgerne solgte så bra at hun fikk med seg to rusbrus med seg hjem. Problemet var at selgeren kun var 17 år gammel.

Saken kom på trykk i Telemarksavisa, der Isaksen beklaget og sa blant annet dette:

Christopher Antonius Isaksen var for flere år siden salgssjef i Megafon Telemarketing AS i Skien, et selskap som åpenbart kan kobles både til Syd Norsk Telemarketing SL og SNT Mobilized SL, selv om sistnevnte ikke er registrert som eget selskap. I sin tid som salgssjef fikk de unge ansatte bonus i form av rusbrus!

En av selgerne solgte så bra at hun fikk med seg to rusbrus med seg hjem. Problemet var at selgeren kun var 17 år gammel.

Saken kom på trykk i Telemarksavisa, der Isaksen beklaget og sa blant annet dette:

– Dette skjedde mens daglig leder og jeg var borte. Selgerlederen hadde ikke fått godkjenning og vi visste ingen ting. Gavekort og pizza er vanlige premier. Vi ønsker å opptre ryddig, så dette var en glipp.

I tillegg til dette har Christopher Antonius Isaksen vært innblandet i konkursen i Arkaden Sport og Fritid i Telemark på det viset at det i konkursboets innberetning til Telemark tingrett står at Isaksen har mottatt et lån på 1, 9 millioner fra selskapet som bostyrer antar er et fordekt lån.
Styrelederen i Arkaden Sport & Fritid tok ut 4. 701. 561 kroner fra selskapet som ikke er regnskapsført. Uttakene er bekreftet og viderebetalt til HCA Isaksen Consult, som lån. I innberetningen slås det fast at det antas at lånet, og gjeldsbrevet som er undertegnet av Isaksen, er etablert for å kamuflere uttakene fra selskapene gjennom 2010 og 2011.

– Det festes ikke lit til at 1. 900.00 er eller skulle utbetales til HCA Isaksen Consult, heter det videre i innberetningen som mener at det objektivt sett er slik at styrets leder har overtrådt straffelovens § 276, jfr, § 275 (grovt utroskap) og legger til at det kan reises spørsmål ved om dette også gjelder i forhold til Christopher Antonius Isaksen.

Låntaker Isaksen har svart bostyrer og bekrefter at lånet er utbetalt etter de retningslinjer som er avtalt. De fleste utbetalingene ble gjort i form av kontanter!

– Jeg hadde behov for penger forbindelse med utvikling av nye prosjekter, sier Christopher Antonius Isaksen til Spaniaposten uten å utdype dette nærmere.

Les også:

Tilbudt selgerjobb i Spania som ikke eksisterte

Relaterte saker

- Advertisement -