Frikjenner Betanien etter millionunderslag

Publisert

Revisjons- og rådgivningsvirksomheten BDOs granskning er nå ferdig og frikjenner styret og ansatte ved stiftelsen for straffe- og erstatningsansvar. Rapporten avdekker at tidligere daglig leder ved Betanien, Are Blomhoff over tolv år har underslått hele 21 millioner, 6 millioner mer en først antatt.

Siden februar i år har revisjonsfirmaet BDO arbeidet med å granske hvordan det var mulig at direktør i Stiftelsen Betanien Bergen, Are Blomhoff, har kunnet tappe Stiftelsen for millioner av kroner. Målsettingen med den eksterne granskningen var å undersøke og vurdere omfanget av underslaget, sjekke stiftelsens internkontroll og styrets håndtering av saken.

I en pressemelding sier stiftelsens styreleder, Christian Hysing-Dahl, at stiftelsen og styret er fornøyd med rapportens konklusjoner.

-Vi valgte selv, i samarbeid med Stiftelsestilsynet, å engasjere BDO for å utarbeide en ekstern granskning av underslagssaken. Stiftelsen Betanien Bergen har hatt et ønske om å få full oversikt over hva som har skjedd, for å rydde opp og skape ro. Derfor har vi ønsket en uavhengig granskning velkommen. Når BDO konkluderer med at det ikke foreligger erstatningsansvar eller straffeansvar hverken mot ansatte eller styre for de økonomiske tap som tidligere daglig leder har påført stiftelsen, er det er en konklusjon som vi er fornøyd med, sier styrelederen.

I granskningsrapporten gjennomført av BDO heter det at de handlingene som tidligere daglig leder har erkjent er gjennomført på en fordekt måte. Gjennom manglende og villedende informasjon har den tidligere daglige lederen forledet styret, går det frem i rapporten som ble frigitt denne uken.

Sen politianmeldelse
Styret får likevel kritikk for ikke å ha politianmeldt saken tidligere.
– Etter at vi ble varslet om forholdet iverksatte vi både intern og ekstern granskning, men vi ser i ettertid at vi med fordel kunne gått til politiet på et tidligere tidspunkt. På dette punktet legger vi oss flat og beklager, sier Hysing-Dahl i pressemeldingen stiftelsen sendte ut onsdag.

Granskningen viser at underslaget har pågått i perioden fra 2000 til 2012, og at daglig leder Are Blomhoff totalt har underslått cirka 21 millioner kroner fra stiftelsen.

Direktør Are Blomhoff fikk Kongens fortjenestemedalje i februar 2013, men Slottet vil ikke foreta seg noe før direktøren eventuelt er dømt. Det er i skrivende stund ingen som kan si når rettssaken starter.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter