13.1 C
Alicante
30.4 C
Málaga
18.1 C
Las Palmas de Gran Canaria

Freding av naturområder i Benidorm og Alfaz del Pi

Naturområder i og rundt Benidorm på tilsammen 1,6 millioner kvadratmeter er etter mange år med usikkerhet og venting endelig fredet. Områdene ligger i Sierra Cortina og Sierra Helada og har helt siden 1990 vært truet av planer om utbygging.

Beslutningen har latt vente på seg, men etter 22 år har regionale miljømyndigheter i Valencia omsider sagt nei til kommunens forslag om golfbane og boliger i Sierra Cortina og planene om utbygging i øvre del av Sierra Helada. Området L´Illa skal også være fredet.

Naturområder i og rundt Benidorm på tilsammen 1,6 millioner kvadratmeter er etter mange år med usikkerhet og venting endelig fredet. Områdene ligger i Sierra Cortina og Sierra Helada og har helt siden 1990 vært truet av planer om utbygging.

Beslutningen har latt vente på seg, men etter 22 år har regionale miljømyndigheter i Valencia omsider sagt nei til kommunens forslag om golfbane og boliger i Sierra Cortina og planene om utbygging i øvre del av Sierra Helada. Området L´Illa skal også være fredet.

Valencia godkjente kommunens reguleringsplan i 1990, men tok forbehold om at de aktuelle områdene først skulle utredes nærmere med tanke på miljøet. Etter det har det blitt mye frem og tilbake av korrespondanse mellom kommunale og regionale instanser.

Den endelige avgjørelsen om å snu tommelen ned til utbygging, skal være begrunnet med den negative effekten et slikt inngrep ville hatt for plante- og dyrelivet i området. I tillegg skulle det bygges relativt høyt opp i landskapet slik at husene ville ha blitt svært synlige i terrenget.

De rundt 2,4 millioner kvadratmeterne som kommunepolitikere og aktører innen eiendomsbransjen i sin tid ønsket å bygge ut, blir med det nye vedtaket redusert til ca. 740.000.

Av Ole C. Glad

Relaterte saker

- Advertisement -