Fortvilet over at rådhuset nekter flere å leie ut

Publisert

Eiendomsmeglere i Altea er bekymret for situasjonen. De sier rundt 250 potensielle kjøpere har “snudd i døra” i det de har blitt informert om kommunens holdning til utleie i Altea.

Bystyret i Altea vedtok i plenumsmøtet 4. januar å stoppe alle nye tillatelser for å leie ut til turister i 2024. Kommunestyret i Altea hevder dette er nødvendig “undersøke deres sosiale, økonomiske og bymessige innvirkning“. Altså konsekvensene av korttidsutleie til turister.

Altea har i flere valgperioder sett fremgang i “Valencia-nasjonalisme”. En regional nasjonalisme man så gro frem i kjølvannet av finanskrisen som startet i 2008. Å begrense turisters og “utlendingers” fotavtrykk er en konsekvens av denne holdningen. Dagens språk-politikk er en konsekvens av dette. Man fremmer Valenciansk fremfor vanlig spansk og utenlandske elever får med det to spansk-varianter å streve med fra grunnskolen av.

Les også: Politiker i Altea ber byrådet bruke mer spansk – Blir oppfordret til å lære seg Valenciano

Bekymrede eiendomsmeglere

Alteas eiendomsmeglerfirmaer er bekymret for de “negative økonomiske” konsekvensene som allerede kan spores i ferieutleiesegmentet, nesten tre måneder etter at plenumsmøtet i Alteas rådhus vedtok å suspendere tildelingen av tillatelser til bruk av turistboliger i hele år.

Ifølge den lokale foreningen for næringsdrivende og entreprenører i Altea (ALCEA), som består av 20 tilknyttede eiendomsmeglere, “har rundt 250 investorer som ønsket å kjøpe eiendommer i kommunen for å rehabilitere dem og gjøre dem om til turistleiligheter, flyttet til nabobyene Calpe, Alfaz del Pi og Polop fordi de ikke vil få igjen for investeringene sine i år”.

Bystyret i Altea vedtok på bystyremøtet 4. januar å suspendere innvilgelsen av nye tillatelser til bruk av turistboliger frem til 2025 “med sikte på å analysere situasjonen for turistboliger i dybden ved å gjennomføre en uttømmende diagnose, samt å bestille og regulere denne boligtypen ved å studere situasjonen i kommunen for bedre å forstå dens sosiale, økonomiske og urbane innvirkning på byen”, som rådmannen for byplanlegging, Jose Orozco, forklarte i plenum. Under plenumsmøtet opplyste rådmannen også at det i Altea “er mer enn 2200 boliger som er lovlig etablert som turistanlegg, noe som tilsvarer 13 prosent av hele bygningsmassen. Et forholdstall som ekspertene mener er mer enn overdrevet, uten å ta hensyn til det svarte markedet som forårsaker følgeskader som for eksempel økte kostnader for langtidsleie”.

Ernesto Alday, president i ALCEA, påpekte at “ifølge opplysninger fra våre samarbeidspartnere i eiendomsbransjen er det gitt 2187 konsesjoner i Altea, hvorav drøyt 800 i sentrum av byen. Resten er spredt i utkanten, spesielt i urbanisasjonene i Sierra Bernia, så vi ser ikke noe behov for å suspendere lisenser i år”.
Arbeidsgruppe skal finne løsninger

Alday og tre andre eiendomsmeglere i Altea sier til avisen at “vi har opprettet en arbeidsgruppe i ALCEA for vår sektor for å utarbeide et veikart og analysere situasjonen. Vi har invitert de politiske lederne i kommunen til dette bordet for å prøve å finne en positiv løsning på kanselleringen av lisensene for nye turistboliger i år, fordi det ikke er riktig vei å gå å suspendere eller lamme dem, ettersom eieren vil fortsette å leie ut, men med en annen modell: korttidsutleie, som må være i mer enn 28 dager”. Ifølge representanter for eiendomsbransjen er “etterspørselen etter utleie i Altea konstant. Den er der. Og med den midlertidige suspensjonen av lisenser for turistleiligheter, som aldri vil bli brukt til permanente boliger fordi eieren ønsker å få tilbake investeringen på kort sikt, vil det være fare for manglende kontroll med ulovlige leiligheter fordi folk vil fortsette å leie”.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter