Fortsatt uenighet om nytt klubbhus

Publisert

Mandag 12. mars avholdt Den Norske Klubben Costa Blanca (DNK CB) ordinær generalforsamling i Casa Cultura i Alfaz del Pi. Generalforsamlingen, hvor det møtte opp over 350 stemmeberettigede, ble som ventet forholdsvis turbulent.

Før generalforsamlingen hadde to styremedlemmer og et varamedlem trukket seg. På selve generalforsamlingen trakk enda et styremedlem seg og onsdag kom det frem at et styremedlem til hadde forlatt sin post.  Bakgrunnen for turbulensen er uenighet om klubbhusplaner.

Mandag 12. mars avholdt Den Norske Klubben Costa Blanca (DNK CB) ordinær generalforsamling i Casa Cultura i Alfaz del Pi. Generalforsamlingen, hvor det møtte opp over 350 stemmeberettigede, ble som ventet forholdsvis turbulent.

Før generalforsamlingen hadde to styremedlemmer og et varamedlem trukket seg. På selve generalforsamlingen trakk enda et styremedlem seg og onsdag kom det frem at et styremedlem til hadde forlatt sin post.  Bakgrunnen for turbulensen er uenighet om klubbhusplaner.

Som kjent trakk Astrid Larsgaard og Jørgen Jentoft seg fra styret i januar i år. Varamedlem Inger Karin Stafseth takket for seg i februar, mens Aud Y. Aasen trakk seg under selve generalforsamlingen og valgte å sette seg i salen. Onsdag denne uka ble det kjent Thomas Rønning også hadde trukket seg fra sitt verv som styremedlem

Vil ikke kommentere
Det er blitt spekulert i om det må avholdes ny generalforsamling, i følge artikkel 19 i vedtektene, men dette trengs ikke siden Thomas Rønning først trakk seg onsdag – to dager etter generalforsamlingen. Det var mange nok styremedlemmer til stede på generalforsamlingen i klubben.
Thomas Rønning er til daglig advokat og daglig leder hos Bifrost Law i Alfaz del Pi. Rønning har så vidt Spaniaposten forstår vært styrets juridiske rådgiver gjennom sitt styremedlemsverv, men han har ikke vært honorert for jobben han har gjort. Nå har advokaten altså trukket seg fra styret i DNK CB. Thomas Rønning ønsker ikke å kommentere saken overfor Spaniaposten utover å bekrefte at han har trukket seg.

Gikk med underskudd
Årsberetning, budsjett og regnskap ble godkjent etter en del debatt. Styrts leder Bjørg Svedbergh redegjorde for klubbhusplanene, som er hovedstridstema i DNK CB, og det kom blant annet frem at kommunen kan forlange og bruke det nye klubbhuset, hvis ekstraordinære hendelser oppstår. Det kan være å stille huset til disposisjon etter for eksempel etter jordskjelv eller andre naturkatastrofer.

Avtale med kommunen
Prosjektet ”herre i eget hus” har stått sentralt i styrets arbeid og det er inngått en festeavtale md kommunen. Det er utarbeidet et romprogram og det er sett på materialvalg sammen med arkitekt og entreprenør. Innspill fra medlemmene er hensyntatt. En bank har satt seg villig til å låne klubben inntil 300 000 euro og det har kommet inn gaver til prosjektet på i underkant av 50 000 euro. I følge årsberetningen vil de endelige vedtak bli fattet av styret når alle premisser er kjent.

Gikk underskudd i fjor
DNK CB gikk underskudd med 1. 445 euro i 2011 mot et budsjett på pluss/minus null. Klubben har likevel en forholdsvis sunn og grei økonomi med penger på bok. Det legges ikke opp et budsjett i 2012 lik det som var planlagt i 2011.
Styreleder Bjørg Svedbergh opplyser til Spaniaposten at man regner med at referatet fra generalforsamlingen blir tilgjengelig på klubbens hjemmeside i løpet av uke 12.

Styreleder gjenvalgt
–    Vi er en privat klubb og all informasjon vil gå ut til medlemmene før vi eventuelt informerer pressen, sier Bjørg Svedbergh til Spaniaposten.

Det som er klart er at den omstridte lederen, Bjørg Svedbergh, som faktisk høstet stående applaus under generalforsamlingen, ble gjenvalgt. Det er derfor åpenbart minst to fronter som står steilt mot hverandre i DNK CB for øyeblikket og at dette er en situasjon som har vart det siste året. Bakgrunnen for uenigheten ligger primært i den omdiskuterte og allerede nevnte saken om nytt klubbhus.
 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter