12.9 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20 C
Las Palmas de Gran Canaria

Fornying av avløp – og kloakkanlegg i urbanisasjon El Romeal

Alfaz del Pi kommune fornyer av avløp – og kloakkanlegg i urbanisasjon El Romeal. Budsjettet kommunen har til rådighet er i overkant av 600,000 euro subsidiert med 65 % fra Diputación de Alicante – Alicante – provinsen.

Etter undertegnet avtale ledet ordfører Vicente Arques en orientering om prosjektets fremdrift til fremmøtte under ledelse av Mainco Infraestructuras y Medio Ambiente S.L., selskapet som er ansvarlige for prosjektgjennomføringen. Til steder var kommunale teknikere, kommunestyret, representanter fra Diputación de Alicante og innbyggerne i urbanisasjon Romeral.

Alfaz del Pi kommune fornyer av avløp – og kloakkanlegg i urbanisasjon El Romeal. Budsjettet kommunen har til rådighet er i overkant av 600,000 euro subsidiert med 65 % fra Diputación de Alicante – Alicante – provinsen.

Etter undertegnet avtale ledet ordfører Vicente Arques en orientering om prosjektets fremdrift til fremmøtte under ledelse av Mainco Infraestructuras y Medio Ambiente S.L., selskapet som er ansvarlige for prosjektgjennomføringen. Til steder var kommunale teknikere, kommunestyret, representanter fra Diputación de Alicante og innbyggerne i urbanisasjon Romeral.

Det totale budsjettet er på 605.000 euro. Bevilgningen fra Diputación de Alicante, som er 65 % av budsjettet, tilsvarer 393.250 euro. De resterende 35 %, det vil si 211,750 euro er bevilget av Alfaz del Pi kommune.

Relaterte saker

- Advertisement -