Foreslår å redusere veiavgiften

Rådhuset i Alfaz del Pi vurderer å redusere veiavgiften, blant annet på oppfordring fra Comunidad de Ciudadanos Europeos (CCE). Anmodningen kommer etter at en ny studie avslører at veiavgiften i Alfaz del Pi kommune er unaturlig høy.

Rådhuset i Alfaz del Pi vurderer å redusere veiavgiften, blant annet på oppfordring fra Comunidad de Ciudadanos Europeos (CCE). Anmodningen kommer etter at en ny studie avslører at veiavgiften i Alfaz del Pi kommune er unaturlig høy.

En økning av veiavgiften ble for kort tid tilbake vedtatt av kommunen med støtte fra nettopp CCE. Nå heter det seg imidlertid at denne avgjørelsen var noe forhastet, og i utakt med de øvrige skattetakstene.

Hvis en avgiftsreduksjon blir vedtatt, er det beregnet at Alfaz del Pi kommune vil miste 144.000 euro i skatteinntekter for i budsjettåret 2009.   

 

Relaterte saker