Flere fastboende “utlendinger”

En ny rapport fastslår at 35 % av Benidorms innbyggere er utlendinger. Dette er en betydelig økning fra 1998. Da var 10 % utlendinger registrert blant byens befolkning. Per i dag er det 25.760 utenlandske innbyggere i Benidorm. Den samme rapporten viser at Benidorm nå har 47.085 spanske innbyggere. Dette er en nedgang på 8 % siden 1998, den gangen var 47.085 spanjoler registrert i byens folkeregister (padron).

En ny rapport fastslår at 35 % av Benidorms innbyggere er utlendinger. Dette er en betydelig økning fra 1998. Da var 10 % utlendinger registrert blant byens befolkning. Per i dag er det 25.760 utenlandske innbyggere i Benidorm. Den samme rapporten viser at Benidorm nå har 47.085 spanske innbyggere. Dette er en nedgang på 8 % siden 1998, den gangen var 47.085 spanjoler registrert i byens folkeregister (padron).

I år 2000 kom en tre av fire utenlandske innbyggere i Benidorm fra et annet EU land. Per i dag er det to av fire. Den søramerikanske befolkningen, hovedsakelig bestående av colombianere og ecuadorianere, utgjør 25 % av den utenlandske befolkningen.

Relaterte saker