Fjerner Benidorms gamle diskotek-gate

Etter mange års planlegging og saksgang går man nå i gang med å fjerne de gamle giga-diskotekene som lenge har stått i forfall langs riksvei N332 mellom Benidorm og Albir.

Bystyret har signert på oppdraget for grunnarbeidet for arbeidet med det nye veikrysset som vil gi tilgang til det fremtidige industri- og handelsområdet.

16 millioner euro og en gjennomføringsperiode på 12 måneder

Arbeidene for bygging av vei-krysset på N-332 vil gi tilgang til det nye industri- og handelsområdet. Arbeidet starter i løpet av de kommende dagene.

Dette prosjektet, promotert og finansiert av byrådet i Benidorm, sørger for opprettelse av en rundkjøring i denne omgang.

Oppdraget ble tildelt av Benidorm kommune i slutten av mars til selskapet Tecopsa for 16.165.746 euro og med en gjennomføringsperiode på 12 måneder. I tillegg til rundkjøringen har det blitt krevd at arbeidet inkluderer en forbedring av det nåværende lokaltoget, TRAM, slik at det får to kjørefelt i hver kjøreretning.

I tillegg til å betale for disse infrastrukturene, har byrådet også påtatt seg å kjøpe tomtene som er nødvendige for byggingen. Praktisk talt all grunnen har blitt ervervet gjennom gjensidige avtaler med eierne, noe som har forenklet hele ekspropriasjonsprosessen.

Relaterte saker