Finestrat på gjeldstoppen i Spania

Publisert

Finestrat kommune nord på Costa Blanca får ikke orden på økonomien. Kommunens kontroll med regnskapene for 2009, 2010 og 2011 betegnes som «inadekvat» av spanske skattemyndigheter. Partido Popular som sitter med styringen har de siste årene forsøkt å rette på problemene ved å sette opp så å si alle kommunale avgifter inkludert eiendomsskatten. Likevel ender kommunen opp med landets nest høyeste gjeld per innbygger. Myndighetene i Madrid har nå varslet at de kommer til å gripe inn dersom kommunen ikke får kontroll på økonomien.

Finestrat kommune har de siste tolv årene vokst til det tredobbelte og teller i dag rundt syv tusen innbyggere. Næringsgrunnlaget var opprinnelig jordbruk, med dyrking av mandler, oliven og appelsiner. Fra rundt 1980 og fremover har økonomien blitt gradvis mer kommersialisert og sentrert rundt turisme. De siste ti, femten årene har det vært satset stort på boligutbygging og nye urbanisasjoner. Kommunen er også blitt base for en rekke bedrifter i provinsen, noe som har bidratt til å øke innbyggertallet.

Befolkningsvekst og utbygging har satt fart på økonomien, men har de siste årene ikke resultert i et økonomisk overskudd for kommunen. I likhet med mange andre kommuner har lokaløkonomien vært preget av sammenbruddet i boligmarkedet og de økonomiske nedgangstidene. En rapport fra spanske likningsmyndigheter viser at gjelden per innbygger i dag er på 1.841 euro, det nest høyeste i landet etter Madrid-kommunen Parla.

I rapporten som nylig ble lagt frem av opposisjonen fremgår det at PP ikke klarte å få regnskapet til å gå opp hverken i 2009, 2010 eller 2011. I 2012 skal kommuneledelsen ha forsøkt å øke inntektene ved å sette opp satsene på kommunale avgifter. Likevel endte Finestrat opp som landets nest mest gjeldstyngede kommune. Likningsmyndighetene har nå varslet at dersom gjelden fortsetter å øke og kommunen ikke klare å betjene løpende utgifter vil sentraladministrasjonen intervenere og øke kontrollen med midlene kommunen mottar fra Madrid. Finestrat har tradisjonelt vært en PSOE-ledet administrasjon, men har siden 2007 vært styrt av PP.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter