Endelig ny kirke i Albir

Etter 16 år med planlegging og prosjektering, er endelig kirken i Albir under oppføring. Det er beregnet at metallkonstruksjonen vil ferdigstilles innen utgangen av marsmåned, noe som i tilfelle betyr at den beregnede byggetiden på 18 måneder vil bli betydelig nedkortet.

Etter 16 år med planlegging og prosjektering, er endelig kirken i Albir under oppføring. Det er beregnet at metallkonstruksjonen vil ferdigstilles innen utgangen av marsmåned, noe som i tilfelle betyr at den beregnede byggetiden på 18 måneder vil bli betydelig nedkortet.

Det er den lokale utbyggeren Comdifer som har fått oppdraget med å oppføre kirken i Calle Joaquín Turina, mellom La Avenida de Albir og Boulevard de los Musicos. Budsjettet på drøye 400.000 euro er basert på donasjoner, samt midler fra Orihuela-Alicante bispedømme.

Relaterte saker