En politibetjent fra Benidorm og to andre narkosmuglere løslatt fra fengselet

Publisert

Politimannen fra Benidorm og to andre personer som har sittet i varetekt siden begynnelsen av februar, for sin påståtte tilknytning til et narkotikanettverk, ble torsdag løslatt midlertidig.

En domstol opphever fengslingskjennelsene fordi retten ikke informerte dem om sakens vesentlige elementer slik at de kunne forsvare seg, ettersom saken var forseglet.

Saken startet i det politiet beslagla 250 kilo hasj i Albir.

Rikspolitiet beskylder dem for å være en del av en organisasjon som smuglet narkotika fra Marokko for salg i Spania. Etterforskningen ble gjennomført i samarbeid med marokkanske myndigheter gjennom generaldirektoratet for sikkerhet (DGSN).

Som en sikkerhetsforanstaltning må de tre personene som er under etterforskning møte i retten hver 15. dag, de må levere fra seg passene sine og har fått utreiseforbud fra Spania.

Grunnleggende rettigheter

Forsvarsadvokatene til dem som nå er løslatt, mente at de grunnleggende rettighetene ble krenket “ved at de ikke fikk tilgang til det essensielle innholdet i politi- og rettsforhandlingene, spesielt retten til forsvar i henhold til artikkel 24.2 i den spanske grunnloven, og at retten til personlig frihet ble berørt”. De henviste også til et EU-direktiv som sier at “retten til innsyn i de delene av saksbehandlingen som er avgjørende for å bestride lovligheten av frihetsberøvelsen, ikke kan begrenses av etterforskningshemmeligheten”.

Ifølge en kjennelse fra forfatningsdomstolen “må advokaten få tilgang til de dokumentene som inneholder bevis for at det er begått forbrytelser som kan rettferdiggjøre fengsling, de som inneholder bevis som fører til en formodning om at personen som etterforskes er opphavsmann til forbrytelsene, de som rettferdiggjør at noen av de formålene som legitimerer frihetsberøvelsen er til stede…”, som det heter i en av kjennelsene om løslatelse som ble avsagt denne uken av lagmannsretten i Alicante.

Domstolen påpeker at når det gjelder vurderingen av behovet for varetektsfengsling av en person som er under etterforskning i forbindelse med en sak som er underlagt etterforskningssekretesse, “må den som ber om det ta hensyn til det faktum at etterforskningssekretessen må oppheves, i det minste delvis og med hensyn til den personen som er under etterforskning, slik at han eller hun kan stille spørsmål ved hensiktsmessigheten av et så drastisk tiltak”.

Ordren legger til at “dette er en ny rettighet i katalogen over rettigheter som kan rettferdiggjøres, som bidrar til å styrke garantiene i straffesaker” og som er “innført i Spania som et europeisk krav”.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter