Dommen står fast -Reuma Sol må betale

Publisert

I flere år har felleseiet for urbanisasjonen Foya Blanca i Alfaz del Pi ligget i strid med behandlingsinstitusjonen Reuma Sol. Stridens kjerne er om Reuma Sol skal betale til både sin del av felleskostadene til borettslaget (urbanisasjonen) og kommunale avgifter. Reuma Sol mener at det er tilstrekkelig at de betaler til kommunen, men det mener ikke provinsdomstolen som har fastslått at dommen fra lagmannsretten står fast. Reuma Sol må betale dobbelt og har tapt saken.

I flere år har urbanisasjonen Foya Blanca i Alfaz del Pi ligget i strid med behandlingsinstitusjonen Reuma Sol. Stridens kjerne er om Reuma Sol skal betale både urbanisasjonsavgift og avgift til kommunen. Reuma Sol mener at det er tilstrekkelig at de betaler avgift til kommunen, men det mener ikke provinsdomstolen som har fastslått at dommen fra lagmannsretten står fast. Reuma Sol må betale dobbelt og har tapt saken.

Striden har, som nevnt, versert i rettssystemet i flere år og i lagmannsretten tapte Reuma Sol. Reuma Sol vant imidlertid i tingretten. Reuma Sol som ønsket at saken skulle føres for høyesterett, mens urbanisasjonen Foya Blanca på sin side mener at saken ikke bør og skal føres videre.  

Etter det SpaniaPosten har fått vite blir saken ikke godkjent for Høyesterett og dommen fra lagmannsretten blir stående og avgift til urbanisasjonen må betales.

Saken skriver seg tilbake til 1995. På det tidspunktet overtok kommunen all infrastruktur som veier, vann, kloakk, gatebelysning etc. fra urbanisasjonen og borettslaget i Foya Blanca. I 2009 meldte Reuma Sol seg ut av urbanisasjonen og borettslaget.

        Vi oppdaget ved en tilfeldighet at vi betalte dobbelt, som alle andre. Først til kommunen og deretter til Foya Blanca. Vi mener at Foya Blanca burde vært oppløst, for å være pliktig medlem av et borettslag må man ha felles eiendom. Det er for øvrig interessant å merke seg at, som følge av denne rettsprosessen, har Foya Blanca endret navn til «communidad de servicios» istedenfor «communidad de propietarios», slik det het tidligere, sa administrerernde direktør, Harald Johan Halvorsen tidligere til SpaniaPosten. Nå har ikke Halvorsen besvart SpaniaPostens henvendelser.

I følge medlemmer av urbanisasjonen Foya Blanca, som SpaniaPosten har snakket med, må Reuma Sol nå betale i overkant av 22. 000 euro. I tillegg har provinsdomstolen besluttet at Reuma Sol må betale saksomkostninger. Leder av urbanisasjonen Astrid Ingdahl ønsker ikke å kommentere domsavgjørelsen på nåværende tidspunkt.

Det kan nå også bli aktuelt å kreve inn avgift fra privatpersoner i urbanisasjonen som heller ikke har betalt avgift de siste årene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter