Dom mot utbygging i Sierra Bernia

Publisert

Høyesterett i Valencia har annullert byggetillatelsen for et stort boligprosjekt i et naturområde i Bernia-fjellene nord på Costa Blanca. Området ligger i kommunen Callosa de Ensarriá der Partido Populars kommuneledelse i 2011 sa ja til bygging av to tusen boliger og to golfbaner. Naturvernorganisasjonen Ecologistas en Acción anmeldte forholdet og har nå vunnet saken. I følge dommen fra høyesterett er det gjort en rekke feil i vedtakene bak prosjektet, beslutninger som går helt tilbake til 2004.

Annulleringen av byggeprosjektet Anibits Margequivir er et «hardt slag» for lokalstyret i Callosa de Ensarriá, skriver lokalavisen La Marina Plaza. Partido Popular skal sammen med representanter for partiene PSOE og Compromís ha vedtatt utbyggingen i 2011. Prosjektet bestod av 2.000 boliger og to golfbaner planlagt i et 1.700 dekar stort skogområde i Sierra de Bernia. Området ligger inn fra kysten nord på Costa Blanca ikke langt fra Altea og Alfaz del Pi.

Vedtaket ble gjort i 2011. Samme år ble de tre partiene anmeldt av miljøorganisasjonen Ecologistas en Acción i Valencia, som mente det var gjort flere feil i saksbehandlingen. Den 20. november i år fikk organisasjonen dom på at prosjektet skal stoppes.

I følge dommen fra høyesterett foreligger det ikke uventet en rekke irregulære forhold i vedtakene som er gjort i saken, beslutninger som går helt tilbake til 2004 da verneplanen for området (Declaración de Impacto Ambiental) ble endret. Det aktuelle naturområdet var opprinnelig fredet, men kommunen fikk ved hjelp av en søknad til regionale myndigheter endret planen slik at reguleringen for området kunne gjøres om fra «vernet natur» til «utbyggbart areal».

I dommen fra høyesterett heter det at omgjøringen av verneplanen ikke var gyldig og at den etterfølgende endringen av reguleringsplanen for utbygging derfor heller ikke kan godtas. Vedkommende som i 2004 godkjente endringen av verneplanen var Partido Populars regionspolitiker Rafael Blasco som tidligere i år ble dømt til åtte års fengsel for korrupsjon og underslag. Det er andre gang høyesterett i Valencia stopper utbygging i det aktuelle området. Første gang var i 2006 da kommunen hadde vedtatt likende prosjekter.

Miljøorganisasjonen Ecologistas en Acción har dermed vunnet saken. Organisasjonen beskriver det som har skjedd som et eksempel på hvordan eiendomsspekulasjonen i Spania de siste årene har vært ute av kontroll. Etter at boligboblen sprakk og finanskrisen slo inn for fullt ser man i følge organisasjonen tydelig at dette var et prosjekt som ikke var basert på reelle samfunnsbehov, men kun hadde som formål å skaffe raske penger til aktørene bak utbyggingen. Det aktuelle skogområdet ligger i det som formelt er en del av Valencia-regionens beskyttede naturparker (Espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana) og står i tillegg på listen til det såkalte Natura 2000, EUs eget miljønettverk for beskyttelse og bevaring av biologisk mangfold.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter