Sinte foresatte etter Covid-19 smitte på Den norske skole Costa Blanca i Alfaz del Pi

Publisert

Det er bekreftet Covid-19 smitte på den norske skolen i Alfaz del Pi. Spanske helsemyndighetene sendte forrige uke et formelt varsel til foresatte ved den norske skolen hvor det oppfordres om å ta “ekstreme forhåndsregler”.

Rektor ved skolen har bekreftet at en av lærerne ved skolen er smittet av Corona-viruset.

Mulig smitte på videregående trinn – elevene bedt om å holde seg hjemme

Det er også mistanker om at en elev kan være smittet. Etter at et foto av en positiv Covid-19 prøve ble delt på sosiale medier gikk alarmen på videregående trinn. Det er dog ennå ikke bekreftet eller avkrevet om prøven faktisk tilhører eleven som delte bildet.

Det som dog er bekreftet er at en annen elev ved skolen nå sitter i hjemme-karantene etter å ha hatt “nærkontakt” med en annen person som er bekreftet smittet av Corona-viruset. Ledelsen ved skolen så på situasjonen som såpass alvorlig at man valgte å be alle elever på det videregående trinnet om å holde seg hjemme inntil videre.

Uklart om mulig risiko fra smittet lærer

Foresatte som har kontaktet SpaniaPosten hevder den smittede læreren fortsatte å undervise barna på skolen også etter at man fattet mistanke om smitte og ventet på svar på prøven. Dette avviser skolens rektor blankt. Hun sier læreren ikke kom tilbake etter å ha avlagt prøve for Covid-19. Foresatte forteller at elevene sier den smittede læreren skal ha hostet i perioden før prøven ble avlagt.

Forvirrende kommunikasjon om Covid-smitte på skolen

Skolen har i sin kommunikasjon med foresatte vært uklar. 12. november skriver skolen i en melding “Da det har vært langhelg har ikke læreren etter at hun ble smittet vært i nærkontakt med elever”. SpaniaPosten har av foresatte blitt fortalt at læreren var i klasserommet og underviste i det en telefon fra helsemyndighetene kom. Læreren skal ha undervist to klasser på trinnet for ungdomsskolen, dagen hun avla en positiv Covid-prøve, dette i følge foresatte.

Fredag 13. skriver skolen selv i en melding til foresatte “Hun var på jobb, uten symptomer da hun via helsemyndighetene ble informert om at en av hennes nærkontakter utenfor skolen er smittet av COVID-19. Læreren dro umiddelbart fra skolen for å teste seg, og har etter at hun dro fra skolen vært hjemme.” Nederst i denne artikkelen har vi gjengitt skolens meldinger til foreldrene i sin helhet.

Foreldre holder elever hjemme på eget initiativ

Flere elever har blitt hjemme etter at smitten ble kjent. Foresatte forteller til SpaniaPosten at skolen har vist lite forståelse for dette i det man har blitt varslet fra skolen om at man holder eleven hjemme fra “pliktig opplæring”.

– Når vi da velger, og flere med meg, å holde ungen hjemme så bør man heller prøve å vise forståelse, forteller en skuffet foresatte til SpaniaPosten.

De elevene skolen selv sendte hjem var de på videregående trinn. Foresatte sier man igjen er frustert over at skolens ledelse nok en gang har opptredt.

– Jeg er så sint på grunn av hvordan de behandler folk nok en gang. Alle har jo fått med seg hva som skjedde for bare 6 mnd siden. 

Man henviser til skolens fremgangsmåte da man tidlig i sommmer sa opp lærere på dagen og med det skapte rot for elevene som endte opp med å få standpunktkarakter satt av folk som ikke hadde undervist dem.

Foreldrene forteller til SpaniaPosten at «dette er helt forkastelig», man peker på at det i klassen er barn som er i faregruppen. Mange barn med kroniske sykdommer er blant de som velger å flytte til Costa Blanca hvor det gode klimaet gjør at man fungerer bedre.

Rektor avviser foresattes bekymring

Rektor ved Den norske skole Costa Blanca, Kristin Granne, er tydelig irritert over anklagene fra skolens foresatte. Etter å ha gitt SpaniaPosten en advarsel om om “juridiske konsekvenser” for avisen, sier Granne at læreren gikk rett ut av klassen i det man ble ringt opp av helsemyndighetene. Rektor forteller videre at læreren gikk rett til helsesenteret for å bli testet og for så å dra rett hjem.

Hvor lenge læreren hadde vært smittet før vedkommende ble testet er ikke opplyst.

Kaos på skolen etter oppsigeler

Den norske skole Costa Blanca er den samme som denne sommeren bre bredt kritisert for å ha sagt opp lærere “på dagen” da de ikke kunne møte opp ved skolestart på grunn av reise-restriksjonene.

OVER: Dette er skolens egen oversettelse av brev fra det spanske helsevesenet sendt skolen 12. November.

Informasjon til foresatt vedrørende Covid-19 smitte, ved Den norske skole Costa Blanca (Torsdag 12. november)

I går og dag har vi hatt situasjoner som gjør at mange foresatte uroer seg, og har behov for informasjon. Jeg vil informere om følgende:

Situasjon 1 – i går:

I går fikk vi informasjon om at en nærkontakt til en av våre elever i videregående, er smittet av Covid-19. Eleven som går på skolen er testet og har ikke Covid-19. Eleven er i tråd med forskriftene i karantene i 10 dager.

På bakgrunn av et blide som har versert i sosiale medier der en av våre elever viser fram en positiv COVID-19 test var det flere elever og foresatte som i går kontaktet oss og uttrykte engstelse.

Da vi trengte litt tid for å finne ut av de faktiske forhold, valgte vi i går at elever i videregående skulle være hjemme til vi hadde fått kartlagt situasjonen. Det er viktig at dere alle nå vet at vi pr dags dato ikke har informasjon om at noen av våre elever er smittet med Covid-19.

Situasjon 2- i dag:

Tidlig i dag fikk vi beskjed om at en av våre lærere som underviser på ungdomsskolen og videregående, er smittet med Covid-19.

Da det har vært langhelg har ikke læreren etter at hun ble smittet vært i nærkontakt med elever.

Det er slik at når det oppstår smitte blant ansatte eller noen av våre elever tar vi umiddelbart kontakt med helsemyndighetene i Alfaz som har tilsynet med skolen. De mener i dette tilfellet at det ikke foreligger grunnlag for å ilegge elever karantene. De er informert om at vi har bedt elever på ungdoms- og videregående om å være hjemme i dag og i morgen, men ut fra de faktiske forholdene er deres vurdering at vi snares bør åpne skolen igjen.

Vi kartlegger hvilke av våre øvrige lærere som i løpet av gårsdagen var i nærkontakt med den aktuelle læreren (avstand på mindre enn 1,5 meter i mer enn 15 minutter). For de lærere det gjelder vil det bli ilagt 10 dagers karantene.

Vi møter mange reaksjoner fra foresatte. Noen mener vi er for strenge, og at vi på for tynt grunnlag iverksetter tiltak. Andre mener vi burde stenge skolen helt- og lenge.

Vi fatter våre beslutninger ut fra konkret kjennskap til de ulike situasjonene og på et så saklig og godt grunnlag som mulig. I disse vurderingene rådfører vi oss med myndighetene i Alfaz.

Vi lever i en krevende tid, og vi kan komme til å møte flere utfordringer i tiden som kommer. Det er viktig at vi ikke skaper rykter eller unødvendig engstelse. Vi må trygge barna våre, og vi må holde skolen oppe, så sant det er forsvarlig.

Jeg har lyst til å understreke at jeg er imponert og takknemlig for den støtten dere viser ved å hjelpe barna deres å forstå hvorfor smittevernreglene vi har iverksatt ved skolen må overholdes.

Takk for felles innsats!

Beskjed fra skolens rektor sendt ut fredag 13. november:

Hei alle foresatte,

Informasjonen dere fikk fra oss i går, med vedlegg fra helsemyndighetene- står ved lag. Det er ingen endringer.

Denne uken har vi altså opplevd at en av våre medarbeidere har blitt smittet med COVID-19. Jeg forstår at foresatte er bekymret, og at det er mange spørsmål. Den aktuelle læreren har fulgt smittevernregler, og orienterte med en gang skolen.

Hun var på jobb, uten symptomer da hun via helsemyndighetene ble informert om at en av hennes nærkontakter utenfor skolen er smittet av COVID-19. Læreren dro umiddelbart fra skolen for å teste seg, og har etter at hun dro fra skolen vært hjemme.

Både ansatte og elever skal være hjemme dersom de har symptomer på forkjølelse. Dette er vi opptatt av, fordi det handler om å skjerme både elevenes og ansattes arbeidsmiljø.

Jeg har i løpet av uken fått innsyn i innlegg på en foreldregruppe på facebook der noen foresatte blant annet omtaler den aktuelle læreren på kritiske, feilaktige, usaklige og unyanserte måter. Dette er svært uheldig. Dersom vi tillater uthenging av enkeltmennesker, vil det kunne medføre at terskelen for å gi skolen/helsevesen informasjon heves. Det er ingen tjent med!

Smittevern handler om at vi holder sosial avstand, vasker hender og at vi dersom har forkjølelsessymptomer holder oss hjemme. Dersom vi mistenker smitte, må vi teste oss. Ved en eventuell positiv test er det viktig at de som skal informeres blir informert.

Det er viktig å huske at smitte i all hovedsak skjer utenfor skolen.

Her på skolen har vi systemer som gjør at vi umiddelbart iverksetter tiltak dersom vi får mistanke om at noen her kan være smittet. Det gjelder både for elever og lærere.

Vi lever i en tid der alle må være observante og tenke igjennom tiltak, spesielt i den private og sosiale sammenhenger, for det er i all hovedsak i vår private sfære smitten foregår.

Skolen skal fortsette å gjøre alt vi kan for å ivareta smittevernhensyn ved skolen. Jeg vet at mange av dere er flinke til å snakke med barna om viktigheten av at disse hensynene blir ivaretatt. Det er ikke morsomt å gå med maske- men det er nødvendig.

Kanskje, hvis vi alle bidrar – kan vi utpå våren se lysere tider i møte!

God Helg!

Vennlig hilsen, Kristin Granne

Rektor, DnsCB

Mer om Den norske skolen Costa Blanca:

Elever reagerer etter læreroppsigelser på norsk skole i Spania: – Det har vært kaos

Franco-regime er over, men det er ikke tilfelle ved Den norske skolen Costa Blanca

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: