Calpe: Oppfordrer til ikke å mate måkene

Rådhuset i Calpe har igangsatt en kampanje hvor de oppfordrer kommunens innbyggere og besøkende til la være å mate måkene. Årsaken er at måkebestanden i Calpe er i ferd med å bli så stor at den for mange er en pest og plage i sommerhalvåret. Det valencianske miljøverndepartementet og stiftelsen el Parque Natural Penyal d´Ifach støtter kampanjen, som tar sikte på å redusere måkebestanden, som i de siste årene har vokst seg alt for stor, ifølge en talsmann for rådhuset.

Rådhuset i Calpe har igangsatt en kampanje hvor de oppfordrer kommunens innbyggere og besøkende til la være å mate måkene. Årsaken er at måkebestanden i Calpe er i ferd med å bli så stor at den for mange er en pest og plage i sommerhalvåret. Det valencianske miljøverndepartementet og stiftelsen el Parque Natural Penyal d´Ifach støtter kampanjen, som tar sikte på å redusere måkebestanden, som i de siste årene har vokst seg alt for stor, ifølge en talsmann for rådhuset.

Det er spesielt i området rundt Calpeklippen – Penyal d´Ifach – at måkene er i ferd med å bli et stort problem. I en brosjyre som er utgitt i forbindelse med kampanjen oppfordres folk til å la være å mate måkene, ikke legge fra seg mat i nærheten av dem og til å sørge for å lukke søppeldunkene skikkelig, slik at måkene ikke skal finne næring blant søppelet. Hvis måkebestanden fortsetter å vokse i Calpe, kan det i fremtiden by på sanitære problemer, ifølge rådhusets talsmann.

Relaterte saker