Bystyret i Altea ber om å overta konsesjonen for havnen Portet de l’Olla

Publisert

Plenumsmøtet godkjente prosjektet og den økonomiske rapporten som skal følge søknaden om konsesjon for drift og kommunal forvaltning av havnen som over mange år har vært under privat drift.

Bystyret i plenum har enstemmig og med støtte fra alle de politiske gruppene vedtatt å søke departementet for territoriell politikk, offentlige arbeider og mobilitet om konsesjon for drift og kommunal forvaltning av Portet i l’Olla d’Altea i en periode på 30 år.

Denne forespørselen vil bli ledsaget av et ombyggingsprosjekt til en verdi av 1 113 000 euro, der målet er å gjøre forvaltningen av den nautiske bruken forenlig med beskyttelsen av naturmonumentet som ligger her. Den gamle vulkanen og fossilstranden på Cap Negret. Dette ble forklart av rådmann for byplanlegging og miljø, Jose Orozco.

Under det siste plenumsmøtet i den lovgivende forsamlingen ble det påminnet om at konsesjonen, som i dag forvaltes av en privatperson, utløper 17. juni i år. Derfor haster det med å få vedtatt avtalen om å godkjenne det for-prosjektet og den økonomisk-finansielle studien, som tar sikte på å gjøre forvaltningen av den nautiske bruken forenlig med beskyttelsen av naturmonumentet Vulkanutspringet og fossilstranden Cap Negret i Altea.

Som rådmann Jose Orozco rapporterte, «er et av målene med konsesjonen at den skal kunne brukes av allmennheten», og understreket at «konsesjonen som Alteas rådhus allerede har gitt til Carabineros-kasernen for rehabilitering og ombygging til et naturklasserom og et senter for havforskning, der det drives opplæring og brukes til nautiske og miljømessige formål, vil gjøre El Portet til et sted der man kan praktisere på stedet».

Hvis forespørselen blir godkjent av det regionale departementet, vil det medføre en ny fase der konsesjonsvilkårene, både juridiske, økonomiske og tidsmessige, må vurderes, og som nødvendigvis vil være gjenstand for uttalelse fra informasjonskommisjonen og påfølgende godkjenning av plenum.

«Det jeg liker best, er å ha vist folk hvor viktig dette området er for kommunen». avsluttet Jaume Llinares.

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter