«Byggestopp i La Nucia»

Publisert

Midt i sommerferien, 17. Juli, godkjente La Nucia kommune den foreløpige oppdaterte versjonen av byens nye reguleringsplan som er ment å sikre en kontrollert byutvikling i det kommunen vokser fra dagens rundt 20.000 til 30.000 i 2030.

Planen henger nå til gjennomsyn på rådhuset hvor den er tilgjengelig frem til slutten av september.

I denne perioden har rådhuset utsendt et «byggestopp» for store deler av kommunen. Det vil ikke gis nye tillatelser til å rive, bygge eller å endre på strukturer i områder som kan bli berørt av endringer i sin status som følge av den nye reguleringsplanen.

Den nye planen er en justering fra tidligere planer hvor man har antatt at byen skal kunne vokse til 46.000 innbyggere. Man ser altså en mindre vekst fremover enn antatt. Arealet som blir satt av for handel og industri økes. Man kan altså forvente å se av industriområdene på utkanten av sentrum i retning Benidorm vil øke i størrelse.

 Dagens reguleringsplan er fra 1988.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter