Bygger broer mellom tradisjonell og alternativ medisin

Publisert

Danske Allan Fjelstrup er spesialist i indremedisin. I mange år drev han sitt eget legesenter i Stavanger hvor han fokuserte på helhetlig diagnostikk og behandling med naturmidler. Denne praksisen har han nå tatt med seg til den nye klinikken på Akinon Health & Spa Resort. 

Danske Allan Fjelstrup er spesialist i indremedisin. I mange år drev han sitt eget legesenter i Stavanger hvor han fokuserte på helhetlig diagnostikk og behandling med naturmidler. Denne praksisen har han nå tatt med seg til den nye klinikken på Akinon Health & Spa Resort. 

Før doktor Allan Fjelstrup startet Fjelstrup Private Legeservice, arbeidet han mange år ved både norske og danske sykehus. I den perioden erfarte han at medikamentell medisinering for det meste bidrar til å lindre symptomer fremfor å fjerne årsaker og hvordan legemiddelindustrien dominerer Nord-Europas helsevesen.

Det betyr ikke at Fjelstrup er motstander av tradisjonell medisin. Han har stor respekt for blant annet akuttmedisin. Men som spesialist i indremedisin og med lang erfaring med behandling med ortomolykær medisin, brenne han spesielt for å drive sin legegjerning sentrert rundt forebyggende tiltak.

Doktor Allan Fjelstrup fokuserer på cellulære biokjemiske analyser, DNA-kartlegging og hormonprofilering, oftest gjennom en urinprøve. Ved hjelp av disse metodene kan sykdom og ubalanser oppdages lenge før symptomene viser seg, dermed kan det tidlig settes i gang med forebygging.

Den danske indremedisinspesialisten arbeider i skjæringspunket mellom tradisjonell og alternativ medisin, og legger stor vekt på å bygge broer mellom de to. For denne innsatsen ble han belønnet med organisasjonens Fritt Helsevalgs ”Brobyggerpris” i 2007.

Kosthold
Opplysning og veiledning om kosthold er en av de forebyggende behandlingsformene ved Akinon.

– Mettet fett er plutselig blitt en trussel mot menneskeheten. Folk har blitt så redde for fett at de velger fettfrie produkter når de kjøper mat.

Doktor Fjelstrup mener at mennesket evolusjonsmessig har utviklet den største hjernekapasiteten, nettopp fordi det har hatt et kosthold bestående av mye mettet fett.

Akinon Health & Spa Resort planlegger temakvelder hvor de skal samle folk å informere om ting som kosthold, livsstil, hvordan vi selv kan forebygge sykdom og utnytte det beste fra både holistisk og moderne legevitenskap. 

Holistisk medisin
Allan Fjelstrup mener at feildiagnostisering, for sen diagnostisering og manglende diagnostisering er utbredte problemer i dagens tradisjonelle medisin. Undersøkelser utføres stort sett bare med blodprøver og til behandling utskrives det medisiner, som demper symptomene fremfor å kurere lidelsen. 

 
– Problemet med blodprøver er at de først viser tegn til noe galt når sykdommen er kommet godt i gang. Det er tilstanden på cellenivå som er viktig, men når en blodprøve har blitt sentrifugert i 15 minutter, slik den alltid blir, kan informasjonen lett bli mangelfull og feilaktig. Man må se på de levende cellene det er de som er interessante. Det gjøres bedre via en urinprøve hvor man kan få informasjon om cellenes tilstand ved å analysere stoffskifteproduktene som fremkommer. Dermed kan en urinprøve, som vi sender til analyse ved laboratorier i USA og Australia, avdekke problemet lenge før det slår ut på en blodprøve. Da har vi kommet inn på essensen i holistisk medisin, nemlig å forebygge sykdom ved å komme tidligere inn i behandlingsprosessen.

Holistisk medisin er navnet på fremgangsmåten til doktor Fjelstrup og Akinon Health & Spa Resort.  Det er et ”nytt” konsept som egentlig er like gammelt som legevitenskapen selv, og dreier seg om å se på helheten både når det skal stilles diagnoser og ved behandling.

”Sivilisasjonssykdommer”
Individuell behandling er et stikkord i Akinons holistiske medisin. For selv om to pasienter har like diagnoser er det langt ifra sikker t at de bør ha samme behandling. Årsakene til diagnosene kan ofte være forskjellige.

– Kreft, som har blitt som en epidemi å regne, kan ha mange årsaker, men pasientene får i praksis alltid samme type behandling. Gjennom analyser av arvestoff – DNA – kan man via cellene vise at man er disponert for kreft lenge før man har utviklet sykdommen og dermed ta tak i problemet på et tidlig tidspunkt.

Den engasjerte danske indremedisinspesialisten mener at utbredte sykdommer som kreft, hjerte- og karsykdommer, astma og allergi er kostholds- og livsstilskonsekvenser.

– Det dreier seg om ”sivilisasjonssykdommer”. Det finnes fortsatt urbefolkning enkelte steder rundt om i verden, eksempelvis på noen Stillehavsøyer og i Amazonas. Hos dem er disse sykdommene fullstendig fraværende. En indianer i Amazonas vet ikke at fett er farlig, likevel utvikler han verken kreft eller hjerte- og karsykdommer.

Den danske indremedisineren bruker mye tid på å holde seg oppdatert på sitt felt, gjennom kongresser og konferanser, særlig i USA som er langt fremme på området. Der har faglig tunge organisasjoner som ACAM – American College for Advancement in Medicine – gjort mye for utbredelsen av holistisk medisin.

Forbyggende arbeid
Ekteparet bak Akinon Health & Spa Resort, Linda og Helge Stokke, er godt fornøyde med at de har fått doktor Allan Fjelstrup med seg på laget.

 – Hans kunnskaper, erfaringer og behagelige vesen passer utmerket inn i vår holistiske filosofi. Det at han kritiserer trekk ved den moderne legevitenskapen, betyr ikke at han aviser den. Snarere er han en brobygger mellomtradisjonell medisin og alternativ medisin, slik at vi her ved klinikken kan tilby begge deler, i tillegg til akupunktur, fysioterapi og velværebehandling. Alt inngår i et helhetlig tilbud, som har som formål å forebygge og behandle potensiell sykdom og ubalanser, og samtidig gi pasientene muligheter til bedre livskvalitet, forklarer Linda Stokke.

– Jeg var verftseier i mitt tidligere liv. Et av verftene var i sin tid hovedverft for den norske marinen. En gang begynte vi å reparere en pumpe som egentlig ikke var ødelagt. Den manglet litt smøring her og der, men ikke stort mer enn det. Da vi planmessig sammen med kunden begynte vedlikehold før ustyr var ødelagt, sparte vi betydelig både når det gjaldt tid og penger. Poenget er at vi oppdaget raskt at ved å ta denne ”servicen” i forkant før ”sykdom”, fikk vi redusert vedlikeholdsbudsjettet i stor grad. Det er nettopp det som er vårt potensial her på Akinon, å redusere problemene ved å ta de før de begynner å bli alvorlige. Det gjøres først og fremst ved å avdekke årsaker og stille riktige diagnoser. Da er det viktig at legen gjør andre ting enn å stirre inn i dataskjermen og skrive ut medikamenter. Doktor Fjelstrup er en person som alltid bryr seg og avsetter nok tid, sier Helge Stokke.

– Forebyggende arbeid i form av å avdekke årsaker, stille riktige diagnoser og igangsette riktig behandling er det jeg driver med. Og som jeg pleier å si; en person som påstår at han er helt frisk, er en pasient som ennå ikke er ordentlig undersøkt, avslutter doktor Allan Fjelstrup, som den 21. oktober skal holde informasjonsmøte med tema: Hvordan øke din vitalitet og livskvalitet via helhetlig medisinsk behandling? På Akinon Health & Spa Resort klokken 19.00.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter