Bro og rundkjøring skal knytte Albir og Alfaz del Pi bedre sammen

Publisert

Bystyret i Alfaz del Pi har godkjent byggingen av en ny vei med rundkjøring som skal knytte sammen “camí dels Algers” og “avenida de Europa (N-332)” med en bro som krysser lokaltogets trase.

“Det vil forbedre den tverrgående mobiliteten i hele området, noe som vil gjøre det lettere å ta i bruk nye sykkelruter, som i fremtiden vil bli koblet sammen med resten av det eksisterende sykkelveinettet”, ifølge informasjon fra rådmannen for byplanlegging, Toni Such. Prosjektet omfatter et område på rundt 4000 kvadratmeter mellom krysset mellom Sarandó- og Alguers-veiene og Europa Avenue.

Prosjektet, som har fått navnet “Overgang over linje 9 av TRAM for forlengelse av Camí dels Alguers og forbedring av sykkelturismemobiliteten med den urbane kjernen i l’Albir”, vil gjøre det mulig å gjenopprette veiforbindelsen mellom et område med et stort antall urbanisasjoner og resten av kommunen, understreker rådmannen, i tillegg til å utvide sykkelturismenettet. Ifølge de tekniske rapportene er det planlagt “en 14,80 meter lang veistrekning med en toveis kjørebane med 3,50 meter kjørefelt og asymmetriske fortau på 2,50 meter på høyre side og 5,30 meter på venstre side, fordelt på en to meter lang sykkelvei, en 1,1 meter lang kantsteinsstripe for trær og et 2,2 meter langt fortau for fotgjengere”.

Nåværende trasé for FGV-linjen (gul linje)

Dette prosjektet, som er godkjent av styret, vil gjenopprette veiforbindelsen i Camí del Algers, som ble stengt for noen år siden på grunn av arbeidet med å endre lokal-togets trase.

Prosjektet omfatter også installasjon, om nødvendig, av nye sluk for avledning av overflateavrenning i området rundt rundkjøringen, installasjon av ny vertikal og horisontal skilting som tilpasses den nye utformingen av veien, beplantning av trær langs veien i nye treomgivelser og landskapsarbeid i den nye rundkjøringen. Som en del av arbeidet med den nye viadukten er det planlagt å installere gatebelysning “for å garantere sikkerheten til de som bruker veien”.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter