Blir ikke gratis bomvei likevel

Publisert

Kongressen har avist PSOE-regjeringens forslag om å gjøre bomveien mellom Valencia og Alicante gratis fra 2020. Kongressen sier man må vente på uttalelser fra departementet for infrastruktur.

Departementet har allerede opprettet en kommisjon som studerer motorveien gjennom Valencia-regionen og ser på nytten av å bygge nye avkjøringer for å bedre koble byer langs A7 til motorveien.

Minister for infrastruktur, José Luis Ábalos, sier at deler av kommisjonens oppgave er å se på det han kaller “bærekraftig utvikling” av motorvei-nettet i Valencia-regionen.

Motorveien A7 gjennom Valencia regionen ble i sin tid finansiert av midler fra EU. Sammenliknet med flere andre steder i Spania er strekningen lite trafikkert. Vedlikehold og videre utbygging har blitt finansiert gjennom bomveien. Dersom kommisjonen skulle konkludere med at man bør bygge nye påkjørsler vil dette kunne være vanskelig uten finansiering fra bomveien. Kommunene langs A7 er stort sett små med lav befolkning og kostnaden til  slike prosjekter er høye.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter