Ber om utbedringer i Barranc Fondo

Rådhuset i La Nucia har bedt firmaet Aqualia om å utbedre en rekke feil og mangler ved de nyinstallerte drikkevannsledningene i urbanisasjonen Barranc Fondo. Feilene og manglene består i første omgang i at det fortsatt er midlertidige påkoblinger til de fleste husstandene, det vil si at det nye ledningsnettet mange steder ikke er tatt i bruk.

Rådhuset i La Nucia har bedt firmaet Aqualia om å utbedre en rekke feil og mangler ved de nyinstallerte drikkevannsledningene i urbanisasjonen Barranc Fondo. Feilene og manglene består i første omgang i at det fortsatt er midlertidige påkoblinger til de fleste husstandene, det vil si at det nye ledningsnettet mange steder ikke er tatt i bruk. Dessuten har Aqualia latt være å asfaltere tre gater, samt at fortauene ikke er ordentlig restaurert etter arbeidene med å installere det nye nettet.     

 

Relaterte saker