Benidorm: Orker ikke mer korrupsjon, forlater PP

0
61

Byråd for PP i Benidorm, David Devesa og en av hans kolleger har skriftlig meldt fra at de forlater partiet og bystyret.  Som årsak skriver Devesa at han ikke orker mer av den pågående korrupsjonen og mangelen på demokrati internt i partiet.

Byråd for PP i Benidorm, David Devesa og en av hans kolleger har skriftlig meldt fra at de forlater partiet og bystyret.  Som årsak skriver Devesa at han ikke orker mer av den pågående korrupsjonen og mangelen på demokrati internt i partiet.

I et brev sendt til den provinsielle presidenten José Ciscar (PP) skriver den nå avgåtte byråden at han stiller store spørsmål med PP's politikk og at partiet på nasjonalt nivå har "gjort narr av mine forventninger". Han skriver videre at med den krise Spania befinner seg i burde partiet for lengst ha avskaffet mye av den doble adminstrasjon som man driver med i Spania og konkret ha avskaffet hele senatet. "Det burde ha vært mer åpenhet og kutt i det overflødige [byråkratiet] før man kutter i de elementære tjenestene som helse og skole. Man har økt indirekte skatter som moms som likt rammer fattige som rike", skriver den tidligere PP-byråden.

Han skriver også at det i partiledelsen mangler "besluttsomhet mot korrupsjonen" og videre kritiserer han partiledelsen regionalt som han sier fratar partiet lokalt i Benidorm sin egen stemmerett. David Devesa ble fremmet som kandidat for partiets toppvervet i Benidorm med over 1000 underskrifter som støttet ham som kandidat. Dette ble ikke godtatt av partiet sentralt i Alicante provinsen som tvang PP i Benidorm til å velge Toni Pére som leder med den konsekvens at valget ble annullert som følge av "mistanker om irregulære forhold rundt stemmegivningen".