Benidorm: 70 partnervoldsaker i 2009

Det kommunale senteret for ofre for partnervold i Benidorm behandlet til sammen 70 saker i løpet av 2009, ifølge en ny rapport fra likestillingsbyrådet i byen. Rapporten ble offentliggjort under en konferanse om partnervold i midten av juni, hvor Spanias nasjonale generalsekretær for likestillingspolitikk, Isabel Martinez, var til stede.

Det kommunale senteret for ofre for partnervold i Benidorm behandlet til sammen 70 saker i løpet av 2009, ifølge en ny rapport fra likestillingsbyrådet i byen. Rapporten ble offentliggjort under en konferanse om partnervold i midten av juni, hvor Spanias nasjonale generalsekretær for likestillingspolitikk, Isabel Martinez, var til stede.

Martinez benyttet anledningen til å rose innsatsen til de ansatte ved det kommunale senteret for ofre for partnervold i Benidorm, som tilbyr assistanse 24 timer i døgnet syv dager i uken. Hun omtalte imidlertid situasjonen på nasjonalt plan som ”alvorlig”, da hun refererte til det faktum at 32 kvinner har blitt drept av sine partnere på landsbasis i Spania hittil i år.

Relaterte saker