Begjærer innsyn i Listhaugs dokumenter

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt har begjært innsyn i Byråd Sylvi Listhaugs saksdokumenter angående Oslo kommunes sykehjemsprosjekt på Monte Molar i Altea. Dermed tror Erling Folkvord, som i lang tid har gransket skandalen, at det er større sjanse for å komme til bunns i saken.

Innsynsbegjæringen omfatter alle dokumenter berører sykehjemsprosjektet siden det ble påbegynt og frem til i dag, som for eksempel dokumenter som gjelder det forberedende arbeidet frem til avtalen med Omsorgsbygg ble inngått i april 2005, dokumenter for perioden fra 7. april 2005 frem til tomtekjøpet ble besluttet og kjøpskontrakten var inngått i desember 2005, dokumenter som gjelder møtevirksomhet og annen kommunikasjon mellom Oslo kommune og spanske representanter både i Altea og i Valencia i tiden før tomtekjøpet ble gjennomført og dokumenter vedrørende spanske politikeres studiebesøk til Oslo i mars 2006. I tillegg omfatter begjæringen innsyn i alle relevante elektroniske dokumenter i form av e-post.

Oslo kommune har måtte tilbakebetale 19 millioner til Husbanken etter at sykehusskandalen ble kjent og det ble klart at kommunen ikke ville være i stand til å oppfylle lånebetingelsene. Bystyret har nylig fremmet et forslag om å ta 24,6 millioner av årets skatteinntekter, som angivelig skal ha vært ekstra høye, for å dekke utgiftene kommunen har hatt så langt i det feilslåtte sykehjemsprosjektet.

 

Relaterte saker