Avviser Alteas protest mot omlegging av N-332

Publisert

Den nasjonale domstolen – La Audiencia Nacional – har avvist rådhuset i Alteas protest mot forslaget til omlegging av N-332. Ordfører Andres Ripoll sier at kommuneledelsen vil gjenoppta forhandlingene med departementet for offentlige arbeider – Ministerio de Fometo – for å gjøre veibyggingen mest mulig skånsom for Alteas innbyggere.

Den nasjonale domstolen – La Audiencia Nacional – har avvist rådhuset i Alteas protest mot forslaget til omlegging av N-332. Ordfører Andres Ripoll sier at kommuneledelsen vil gjenoppta forhandlingene med departementet for offentlige arbeider – Ministerio de Fometo – for å gjøre veibyggingen mest mulig skånsom for Alteas innbyggere.

Ripoll sier at rådhuset vil fremme et forslag som i minst mulig grad skal legge beslag på terreng. Blant annet ved å legge den nye N-332 så nære den eksisterende motorveien som mulig, slik at ”dødsonen” mellom de to ikke blir større enn høyst nødvendig. I tillegg foreslår ordføreren at terrenget som skal settes av til prosjektet på hver side av veien reduseres fra 100 meter til 25 meter.

Sist, men ikke minst, sier Ripoll at kommuneledelsen skal anstrenge seg for at takstene for ekspropriasjon skal være mest mulig akseptable for de som blir berørt.

Ville bruke motorveien

Det var i 2007 at kommuneledelsen i Altea levert inn en protest mot det endelige forslaget til omlegging av N-332. Ifølge Ripoll var det gjort for dårlige forundersøkelser i forbindelse med prosjekteringen av den nye veistrekningen, spesielt med hensyn til den miljømessige påvirkningen.

I rådhusets protest het det seg at ”forundersøkelsene ikke har tatt hensyn til de sosioøkonomiske omstendighetene som har utviklet seg i området gjennom 20 år. Undersøkelsen gir ikke rom for alternativer og gir heller ikke svar på problemet med opphopning av trafikk i Altea”.

Ripoll mener at forslaget som ble presentert av rådhuset i Altea, som gikk ut på å bygge ut motorveien A-7 med et nytt kjørefelt hver vei samt ny av- og påkjøring mellom Alfaz del Pi og Altea, var en lang billigere og langt mindre miljøpåvirkende løsning.

Livsfarlig veistrekning

Problemet med N-332 er at den på langt nær har kapasitet i forholdt til dagens antall biler, og debatten om omlegging av veien rundt Altea har pågått i mange år. Politikerne har likevel aldri klart å komme til enighet om hvordan prosjektet skal gjennomføres.

Strekningen fra det nordlige Benidorm til det nordlige Altea har lenge vært regnet som en av Spanias desidert farligste veier og er merket med spesialadvarsler. Uten at dette har forhindret at distansen fra avkjøringen til Levante til McDonald´s i Albir de siste årene har vært rene dødsfellen.

 

 

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter