Arbeidene på Foya Blanca går inn i sluttfasen

Publisert

Renoveringen og oppussingen av vanninfrastrukturen i Foia Blanca-urbanisasjonen gjennomføres i flere faser, og den første av disse, som har pågått siden oktober i fjor, har nå gått inn i sluttfasen, som rådmann for byplanlegging Toni Such kunngjorde i morges. “En like viktig som nødvendig investering, 484 909,77 euro inkludert moms, for å utbedre foreldet infrastruktur som er mer enn 40 år gammel”.

I oktober begynte kommunen i L’Alfàs del Pi å renovere vanninfrastrukturen i boligområdet Foia Blanca, et prosjekt som ble tildelt selskapet Tyosa Obras Públicas. På grunn av kompleksiteten utføres arbeidene etappevis langs de offentlige veiene Violeta, Sauce og Fern, som utgjør en del av boligområdet, der det er flest eneboliger.

Foia Blanca er en av de eldste urbanisasjonene i kommunen, og den hydrauliske infrastrukturen er over 40 år gammel og utilstrekkelig for å kunne tilby tjenester av høy kvalitet. Derfor installeres det et nytt forsynings- og avløpssystem i hele prosjektområdet, i samsvar med gjeldende standarder og med en kapasitet som er tilstrekkelig til å opprettholde den vannføringen som er planlagt av kommunens tekniske etat.

Det er verdt å merke seg at det eksisterende avløpsnettet for det meste går gjennom private tomter og samler opp avløpsvannet fra husene. Denne detaljen kompliserer og fordyrer løsningen, og det understrekes at “disse nettverkenes trasé gjennom private tomter gjør det vanskelig og ofte umulig å vedlikeholde dem skikkelig”. Dette er en omstendighet som fører til at ledningsnettet blir ødelagt og skaper en rekke ulemper for nabolaget. På den annen side, legger rådmannen for byplanlegging i l’Alfàs til, “har vi i Calle Violeta oppdaget en rekke boliger som ikke er koblet til avløpsnettet, og som i dag tømmer vannet i septiktanker med de miljøproblemene det kan medføre. Vi måtte begrense arbeidet og prioritere de mest presserende tiltakene fra et teknisk synspunkt: Calle Violeta, Calle Sauce og Calle Helecho.

I samarbeid med Comunidad de Regantes del Canal Bajo del Algar skal det i forbindelse med de samme anleggsarbeidene installeres en gjenbrukbar vannledning for vanning, med sikte på å bevare de tilgjengelige vannressursene ved å gjenbruke renset vann, slik at alle grøntområdene i urbanisasjonen kan vannes med resirkulert vann. Til slutt vil alle berørte gater få nytt veidekke, noe som vil forbedre veidekket og sikkerheten, samt ny horisontal og vertikal skilting som vil gjøre bruken av veiene mer hensiktsmessig.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Flere relaterte nyheter

Nyttig å vite: